skipToContentskipToFooter

De OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights schrijven voor wat redelijkerwijs van bedrijven verwacht kan worden, rekening houdend met effectiviteit en uitvoerbaarheid. De OESO-richtlijnen stellen dat in kaart gebracht wordt in welk deel van de waardeketen de risico’s het grootst zijn en vraagt dat de geprioriteerde risico’s aangepakt worden. 

Door de OESO-richtlijnen te onderschrijven kun je als bedrijf internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een betere wereld. Zo draag je bij aan een duurzame productieketen zonder misstanden als kinderarbeid en corruptie. Ook helpt het je bij het behalen van de Sustainable Development Goals.  

In geval van een verschil van inzicht met een maatschappelijke organisatie, bedrijf of vakbond over het toepassen van de OESO-richtlijnen, kun je in Nederland contact opnemen met het Nationaal Contactpunt (NCP). Het NCP kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing, om escalatie en reputatieschade te voorkomen. Naast een bemiddelende rol heeft het NCP als taak bedrijven aan te sporen de OESO-richtlijnen toe te passen.

Interessante links en artikelen: 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex