skipToContentskipToFooter

Af fabriek

Bij de ICC Incoterms®-regel Ex Works (EXW) heeft de koper maximale verplichtingen en de verkoper minimale verplichtingen. 

EXW betekent dat een verkoper de goederen gereed heeft voor afhaling op zijn locatie (fabriek, magazijn) genoemd na de 3 letters, op het overeengekomen tijdstip. De koper is vervolgens verantwoordelijk voor het laden, het vervoer, de uitklaring en de inklaring van de goederen. Deze Incoterms®-regel wordt afgeraden wanneer de verkoper het laden verzorgt en bij internationale transacties waarbij het 0 procent btw-tarief wordt gehanteerd.

EXW is geschikt voor alle vormen van vervoer.

Kenmerken

  • Levering: de verkoper moet de goederen deugdelijk verpakt aan de koper ter beschikking stellen op de afgesproken plaats van levering en op het afgesproken tijdstip.
  • Transportrisico: het risico van schade aan of verlies van de goederen tijdens het vervoer is vanaf de levering voor rekening van de koper.
  • Transportkosten: de kosten zijn vanaf de levering voor rekening van de koper.
  • Douaneformaliteiten: de koper moet alle douaneformaliteiten verzorgen ten behoeve van zowel de uitvoer als de invoer. Voor zijn rekening zijn ook alle kosten, rechten en heffingen die daaruit voortvloeien. Let op, bij export buiten de Europese Unie is dit problematisch.
  • Transportverzekering: geen van beide partijen is verplicht een verzekering voor de goederen af te sluiten.
  • Toevoeging plaats van levering: aan de leveringsconditie moet altijd worden toegevoegd wáár de overdracht van de goederen plaatsvindt. Bij EXW is dit aangegeven met: … named place (… overeengekomen plaats).

Krijg meer grip op jouw handel en logistiek

Of je nu goederen laat vervoeren, importeert, exporteert of goederen opslaat. Wij helpen jou graag om dit zo goed mogelijk te regelen.

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex