skipToContentskipToFooter

Steeds meer mkb-bedrijven kijken verder dan de eigen landsgrenzen. Een grotere markt kunnen bedienen, biedt kans op groei en spreidt het risico van regionale economische invloeden. Als deze stap wordt gezet, is het wel belangrijk vooraf na te gaan aan welke regels dit gebonden is. Verschillende organisaties verstrekken hier informatie over. Denk hierbij aan de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ook evofenedex, als ondernemersvereniging, die goed thuis zijn in deze materie. Verantwoordelijkheid nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is volop in ontwikkeling en op dit punt zal de komende jaren nog het nodige op ons afkomen.

Wat betekent dit voor het mkb ?

Het opvolgen van regels is een uitdaging op zich voor een gemiddeld mkb-bedrijf. Je wordt wel geacht aan deze regels te voldoen. Onterecht wordt soms gedacht dat het voor kleinere bedrijven zo’n vaart niet loopt. Ieder bedrijf wil compliant zijn, maar waar begint en waar eindigt je verantwoordelijkheid?

Net als in de financiële wereld, waarin handelen met voorkennis verboden is, geldt dat ook hiervoor. Als je kunt weten dat sancties worden omzeild, word je geacht niet mee te werken. Een goede reputatie verlies je sneller dan dat je die opbouwt. In dit voorbeeld is bekend waar de goederen naartoe gaan, maar wat nou als dit niet vooraf zou worden aangegeven. Wat niet weet wat niet deert?

‘Een van onze leden kreeg een vraag of hun product ook in het Verenigd Koninkrijk (VK) te verkrijgen is. Hoewel het geen probleem is om producten in het VK te leveren, zijn wel regels rond het bewijzen van de oorsprong van de goederen van kracht geworden na de Brexit. Het is erg belangrijk te weten hoe je dit kunt aantonen en hoe je aan de regels kunt voldoen. Om problemen voor het eigen bedrijf en voor de klant te voorkomen, moet je compliant zijn.’

Om compliant te zijn, is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren wat de eindbestemming van goederen is, als je aan risicolanden levert. In dit geval zijn dat landen die zich niet aan de sancties van de Europese Unie (EU) houden. Schriftelijk aantonen dat naar het eindgebruik en de eindbestemming is gevraagd, is een eigen verantwoordelijkheid waarop je aangesproken kunt worden en wat je vooraf dan ook goed moet regelen.

Ketenverantwoordelijkheid geldt ook voor het mkb

Het is niet nodig om alles te controleren, dat is onbegonnen werk. Het is van belang om vooraf een goede risicoanalyse te maken bij welke klanten en bestemmingen er risico’s kunnen optreden. Een bedrijf waar we regelmatig contact mee hebben, heeft het hele klantenbestand in kaart gebracht en beschreven welke informatie over deze klanten bekend is. Het doel is om meer transparantie in de keten te krijgen en daarmee te kunnen bepalen of er onverhoopt risico’s zijn die vooraf niet bekend waren.

‘Enige tijd terug kreeg één van onze leden een vraag. Een Russische klant vroeg of een product, dat onder de sanctieregelgeving valt, ook in Libië geleverd kon worden. Het is nog steeds mogelijk voor de Russen om met Libië te handelen en sancties te omzeilen. Het bedrijf vroeg zich af wat de gevolgen zouden zijn, als hieraan, inmiddels dus met voorkennis, zou worden voldaan. Het ging om een goede klant die men zoveel mogelijk ter wille wilde zijn. Naast een screening op land, klant en product, moet je je, als bedrijf, ook afvragen of het ethisch verantwoord is om op deze klantvraag in te gaan‘.

Een ander voorbeeld, dat we vaak zien terugkomen, is het verzoek van een klant om op een ander adres de goederen af te leveren dan gebruikelijk. Dit komt bij veel bedrijven met regelmaat voor. In dit geval blijf je afzender van het product en dus ook verantwoordelijk voor het feit dat de goederen bij een partij terechtkomen die je mogelijk helemaal niet kent. Hier komt ketenverantwoordelijkheid bij kijken, vaak een punt van aandacht.

Compliance als concurrentievoordeel

Vaak worden regels door ondernemers als belemmerend ervaren. Goede kennis hebben van de regels en deze, daar waar mogelijk, goed toepassen, kan ook voordelen opleveren. Bij het juiste gebruik van oorsprongsregels rond preferentie, kunnen invoerrechten bij de klant worden gereduceerd of geheel worden vermeden. Kennis van zaken is hierbij onontbeerlijk. evofenedex helpt bij het onderzoeken van risico’s en kansen en kan adviseren hoe je compliant kunt worden. Naast concurrentievoordeel, voorkom je ook extra kosten omdat je niet compliant bent. Boetes en naheffingen zijn vervelend en zijn te voorkomen.

Webinar - Ondernemer: voldoe jij aan alle regels, als je de grens over gaat?

Meer weten over hoe jij als mkb'er een betere inschatting kan maken over jouw risico's op het gebied van trade compliance? Meld je dan gratis aan voor dit webinar op 13 april tussen 15.00 en 16.00 uur. We vertellen je hoe je een risicoanalyse opstelt, zodat jij weet bij welke klanten en bij welke bestemmingen bepaalde risico’s kunnen optreden. We laten je zien hoe je gestructureerd kunt bepalen waar verbeterpunten liggen en hoe je hiermee aan de slag kunt. 

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex