skipToContentskipToFooter

Verladers die de KC-status willen verwerven, kunnen deze aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Beveiligingsmaatregelen

Hierbij doen zij een self assessment. Daarnaast moeten ze een audit ondergaan. Tijdens de audit zal worden gekeken of het bedrijf voldoende securitymaatregelen heeft genomen om het terrein, de gebouwen, het personeel en de processen veilig te maken. Het proces begint met het vaststellen of en wanneer goederen in het bedrijf identificeerbaar zijn als luchtvracht. De goederen die daarvoor in aanmerking komen moeten beschermd worden tegen manipulatie door onbevoegden. Dit geldt voor de gehele supply chain; tijdens productie, inpakken, opslag, verzending en transport.

De beveiliging van de goederen kan gewaarborgd worden door:

 • hekwerken, waterpartijen, obstakels
 • bezoekersregelingen
 • informatieveiligheid
 • compartimentering
 • CCTV (video)
 • deugdelijk hang- en sluitwerk

Toetsingscriteria KMar

Bij de audit door de KMar gelden de volgende criteria:

 • Per bedrijfslocatie moet een interne of externe beveiligingsadviseur luchtvracht (BAL) worden aangesteld.
 • Er moet een beveiligingsprotocol opgesteld zijn en overlegd kunnen worden.
 • Personeel met toegang tot luchtvracht moet een beveiligingsopleiding hebben gevolgd.
 • Nieuw aan te nemen personeel moet beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bij de VOG-aanvraag ten behoeve van de beveiliging burgerluchtvaart wordt in afwijking van de reguliere terugkijktermijn van 4 jaar, een terugkijktermijn van 5 jaar in het strafregister gehanteerd. Dit in verband met de desbetreffende eis die EU-Verordening 185/2010 stelt .
 • Na controle en goedkeuring van de KMar wordt de erkenning opgenomen in de EU Database en wordt de registratie door alle EU landen erkend als veilige schakel in de vervoersketen.

Na beoordeling en goedkeuring door de KMar is de registratie als bekende afzender vijf jaar geldig.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer