skipToContentskipToFooter

Het is heftig, maar het kan gebeuren dat een werknemer komt te overlijden. Uiteraard deel je je medeleven met de nabestaanden, maar wat gebeurt er dan met de arbeidsovereenkomst en wat moet je als bedrijf regelen om de arbeidsovereenkomst op een goede wijze af te wikkelen?

Werknemer

Als een werknemer overlijdt, is de arbeidsovereenkomst automatisch beëindigd. Je hoeft als werkgever de overeenkomst dus niet meer op te zeggen. Het maakt daarbij niet uit of werknemer een tijdelijk of vast contract had.

De nabestaanden hebben recht op een overlijdensuitkering van één maandsalaris. Daarop mogen wel de bedragen van de ziektewet of WIA-uitkering in mindering worden gebracht als bijvoorbeeld sprake is van een slapend dienstverband. Let op dat in veel cao’s afwijkende bepalingen staan over de hoogte van de uitkering. Zo kan deze uitkering bijvoorbeeld ook twee of drie maanden zijn. Het is daarom belangrijk om in de toepasselijke cao te kijken wat hierover staat opgenomen. De uitkering is onbelast zolang die niet meer dan drie maandsalarissen bedraagt. Let op dat een uitzondering geldt als de werknemer geen recht had op loon, omdat hij ziek was en die ziekte opzettelijk had veroorzaakt of doordat hij zonder geldige reden niet meewerkte aan re-integratie. In deze situaties ben je niet tot uitbetaling van de overlijdensuitkering verplicht.

Welke nabestaande heeft recht op de uitkering? De eerste plaats is dat de partner of echtgenoot waar de overledene mee samenleefde. Als deze er niet is, hebben minderjarige kinderen recht op de uitkering. Als ook deze er niet zijn, gaat de uitkering naar degene waarmee de overledene in gezinsverband leefde en in wiens onderhoud de overleden werknemer voorzag.

Verder moet je een correcte eindafrekening opstellen, waarin alle laatste financiële zaken worden afgehandeld. Zo moet het laatste salaris worden uitbetaald, de opgebouwde en niet genoten vakantiedagen worden uitbetaald, vakantietoeslag en andere vergoedingen waar werknemer bij einde dienstverband aanspraak op had gehad. Verder moet je niet vergeten werknemer af te melden bij de Belastingdienst en moet je het overlijden doorgeven aan de pensioenverzekeraar en aan de collectieve ziektekostenverzekeraar als werknemer daar zijn zorgverzekering had afgesloten.

Werkgever

Bij het overlijden van werkgever eindigt de arbeidsovereenkomst niet automatisch, tenzij dit met werknemer is overeengekomen. Werknemer is dan in dienst van de erfgenamen. De erfgenamen van de werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Ze moeten dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Dit geldt voor zowel de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde als onbepaalde tijd.

Laatst bijgewerkt op: 18-2-2019

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex