skipToContentskipToFooter

Vergeet niet op tijd compensatie aan te vragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte

Je kunt bij het UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. We zetten de regels daarvoor even op een rijtje.

Transitievergoeding verplicht

Sinds 1 juli 2015 ben je als werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen als je de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigt wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat was daarvoor niet het geval. Om werkgevers tegemoet te komen, kunnen zij compensatie krijgen voor de betaalde vergoeding.

Slapend dienstverband

Door deze compensatieregeling kan het in strijd met goed werkgeverschap zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer ‘slapende’ te houden en deze dus niet te beëindigen. Een slapend dienstverband houdt in dat je de arbeidsongeschikte werknemer na 2 jaar ziekte onbetaald in dienst houdt, zodat de transitievergoeding niet betaald hoeft te worden. Er is geen sprake van een slapend dienstverband als er nog reïntegratiemogelijkheden zijn en je dit ook kunt onderbouwen door bijvoorbeeld een actueel advies van de bedrijfsarts. Je bent dan niet verplicht mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Om in aanmerking te komen voor de compensatie, gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan door opzegging na toestemming van het UWV, ontbinding door de rechter of door een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden.
  • De werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding.
  • Je hebt de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Termijnen voor aanvraag compensatie

De aanvraag voor de compensatie moet je bij het UWV indienen binnen 6 maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding aan de werknemer is betaald. Let op: de compensatie is met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 juli 2015. Je kunt dus compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen vanaf 1 juli 2015. De aanvraag voor compensatie in deze oude zaken moet wel binnen 6 maanden na 1 april 2020, dus uiterlijk op 30 september 2020, ingediend zijn bij het UWV. Doe je dit niet op tijd, dan wijst de uitvoeringsinstantie het verzoek tot compensatie af.

Hoogte compensatie

De vergoeding die het UWV compenseert, is niet altijd gelijk aan de vergoeding die je verplicht was/bent te betalen. In veel gevallen kan deze zelfs lager zijn dan de betaalde vergoeding. Voor de compensatie geldt namelijk het volgende:

  • Ben je met de werknemer een lagere transitievergoeding overeengekomen dan de wettelijk verschuldigde transitievergoeding? Dan is de compensatie nooit hoger dan de afgesproken transitievergoeding die je aan de werknemer hebt betaald.
  • Een transitievergoeding heeft een maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld (2020: 83.000 euro). Dat betekent dat de compensatie niet hoger kan zijn dan dit maximumbedrag. Was het jaarsalaris van de werknemer hoger dan dit bedrag? Dan kan de compensatie ook hoger zijn.
  • Extra loonkosten door onvoldoende reïntegratie-inspanningen (een loonsanctie) worden niet vergoed.
  • Er wordt geen wettelijke rente gecompenseerd, ook niet bij betalingen in termijnen.

Whitepaper ‘Slapende dienstverbanden’

Meer informatie over de compensatie van de transitievergoeding en slapende dienstverbanden kun je lezen in de Whitepaper ‘Slapende dienstverbanden’, die je via deze link kunt downloaden.

Vragen over juridische zaken?

De bedrijfsjuristen van evofenedex helpen je graag verder.

Bedrijfsjuristen evofenedex