skipToContentskipToFooter

Als een werknemer ziek is, heb je als werkgever te maken met allerlei regels en verplichtingen

Loondoorbetaling

Bij ziekte moet je als werkgever het loon van de werknemer (gedeeltelijk) doorbetalen. Als sprake is van een vast contract, bestaat deze verplichting gedurende twee jaar. Afspraken daarover volgen uit de wet, de toepasselijke cao en de arbeidsovereenkomst.

Reïntegratie

Samen met de werknemer moet je ervoor zorgen dat deze zo snel mogelijk zijn werk weer hervat. De Wet verbetering poortwachter omschrijft de reïntegratieverplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Hieronder vallen de verplichte begeleiding door de bedrijfsarts of arbodienst, het opstellen van een probleemanalyse met een plan van aanpak, en het regelmatig evalueren daarvan. Is reïntegratie binnen de eigen organisatie niet mogelijk, dan ben je verplicht dit bij een andere werkgever te doen (Spoor 2).

WIA-beoordeling en loonsanctie

Nadat de werknemer twee jaar ziek is geweest, beoordeelt het UWV in het kader van de WIA-beoordeling of werkgever en werknemer voldoende reïntegratie-inspanningen hebben geleverd. Als blijkt dat je je als werkgever hiervoor onvoldoende hebt ingespannen en daarvoor geen geldige reden hebt, kan het UWV een loonsanctie opleggen. Dit betekent dat de loondoorbetalingsverplichting met een jaar wordt verlengd. De werkgever moet dan nog maximaal een derde jaar het loon van de zieke werknemer doorbetalen.

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Na afloop van de periode van twee jaar (of drie jaar bij een loonsanctie) geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet meer. Als er geen mogelijkheden zijn voor de werknemer zijn eigen of aangepast werk te verrichten en deze ook niet herplaatst kan worden in een passende functie, kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen. Dit is mogelijk na toestemming van het UWV of via een vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding en compensatie door UWV

De werknemer heeft bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid recht op een transitievergoeding. Sinds 1 april 2020 kun je bij het UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding. Door deze compensatieregeling kan het in strijd met goed werkgeverschap zijn de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer ‘slapende’ te houden en niet te beëindigen. Met het ‘slapende’ houden van een arbeidsovereenkomst voorkom je namelijk dat je een transitievergoeding moet betalen.

In onderstaande artikelen tref je meer informatie aan over relevante onderwerpen rondom ziekte en reïntegratie.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex