skipToContentskipToFooter

Het UWV kan als sanctie de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte met maximaal 52 weken verlengen.

Na ongeveer twee jaar kan een werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitvoeringsinstantie beoordeelt in dat kader ook de reïntegratie-inspanningen van de werkgever. Het UWV doet dit aan de hand van het reïntegratieverslag.

Loonsanctie

Na ongeveer twee jaar kan een werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitvoeringsinstantie beoordeelt in dat kader ook de reïntegratie-inspanningen van de werkgever. Het UWV doet dit aan de hand van het reïntegratieverslag.

Onvoldoende reïntegratie-inspanningen

Als het UWV oordeelt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan aan reïntegratie, legt deze uitvoeringsinstantie de verplichting op langer het loon van de werknemer door te betalen, om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. Het UWV geeft bij de beslissing ook aan wat je als werkgever nog aan reïntegratie moet doen.

Maximaal 52 weken

De loonsanctie kan maximaal 52 weken duren. De totale loondoorbetalingsverplichting kan daarmee uitkomen op drie jaar. Let op: ontslag is tijdens de periode van de loonsanctie nog niet mogelijk, omdat het opzegverbod bij ziekte dan nog geldt.

Deskundigenoordeel

Als tijdens de reïntegratieperiode onvoldoende zekerheid bestaat of de inspanningen voldoende zijn, kun je ook als werkgever om een deskundigenoordeel verzoeken bij het UWV. Het voordeel hiervan is dat je op dat moment weet hoe het UWV oordeelt over de verrichte activiteiten en dat je tijdig kunt bijsturen als dat nodig is om daarmee een loonsanctie te voorkomen. Hieraan zijn wel kosten verbonden, die voor de werkgever vierhonderd euro bedragen.

Bezwaar en verkorting periode

Ben je het niet eens met de loonsanctie, dan kun je bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV. Daarnaast kun je verkorting van de periode vragen, als je alsnog aan de eisen van de uitvoeringsinstantie voldoet. Het UWV zal dit beoordelen. Hierdoor kun je de periode van de verplichte loondoorbetaling korter maken. Let op: dit moet je wel zelf bij het UWV melden. Hier is geen specifiek formulier voor beschikbaar.

Vragen over juridische zaken?

De bedrijfsjuristen van evofenedex helpen je graag verder.

Bedrijfsjuristen evofenedex