skipToContentskipToFooter

Leden van evofenedex kunnen een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij de bedrijfsjuristen opvragen.

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan. Als in de arbeidsovereenkomst de duur van de overeenkomst ontbreekt, is automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het is dus belangrijk om in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd duidelijk de begin- en einddatum op te nemen.

Voordelen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft de werkgever veel flexibiliteit, omdat het contract van rechtswege eindigt als de duur van het contract is verstreken. Daarvoor is in beginsel dus geen voorafgaande opzegging door de werkgever, voorafgaande toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter nodig. Hierdoor kun je tijdig bijsturen als de hoeveelheid werk afneemt. Daarnaast biedt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ook de mogelijkheid het functioneren van de werknemer te beoordelen, vóórdat je een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Verder zijn de risico’s bij ziekte beperkt; na het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft de werknemer geen recht meer op loon, ook als hij ziek is. Let er wel op dat dit kan leiden tot een hogere premie voor de Ziektewet.

Nadelen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Er zijn ook nadelen verbonden aan een tijdelijk contract. Het is namelijk lastiger om een werknemer aan je bedrijf te binden. Ook omdat je slechts bij hoge uitzondering een concurrentiebeding mag opnemen in een contract voor bepaalde tijd. Dit mag alleen als dit voor het bedrijf wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is. Dit belang moet je dan uitgebreid schriftelijk in de overeenkomst onderbouwen. Verder mag je alleen een proeftijd opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als het contract langer duurt dan 6 maanden. Voor een contract voor bepaalde tijd betaal je tot slot een hogere WW-premie (1 augustus 2021: 5,34 procent), dan voor een contract voor onbepaalde tijd (1 augustus 2021: 0,34 procent). Het verschil tussen de hoge en de lage premie is 5 procentpunt.

Ketenregeling

Door het aanbieden van meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten kan een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. Dit wordt ook wel de ketenregeling genoemd. Je mag maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van 3 jaar vóórdat een contract voor een onbepaalde tijd ontstaat. Het vierde contract in de reeks of het contract waarin de 3 jaar wordt overschreden, verandert automatisch in een contract voor onbepaalde tijd. Dit contract voor onbepaalde tijd loopt dus niet van rechtswege af, maar moet eerst worden opgezegd.

De keten van contracten wordt pas doorbroken nadat de werknemer een periode van meer dan 6 maanden niet heeft gewerkt. Voor specifieke functies geldt de mogelijkheid om per cao een uitzondering te maken op de maximale duur van de onderbrekingsperiode.

Aanzegging

Bij een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer ben je als werkgever verplicht de werknemer schriftelijk te informeren of het contract wel of niet wordt verlengd en zo ja onder welke voorwaarden. Dit wordt ook wel ‘aanzeggen’ genoemd. Dit moet je uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract doen. Doe je dit niet of niet tijdig, dan moet je maximaal een maand loon aan de werknemer betalen. De hoogte van de aanzegvergoeding is afhankelijk van de periode dat je te laat bent met het aanzeggen. Ben je bijvoorbeeld een week te laat, dan kan de werknemer dus een week loon vorderen. De arbeidsovereenkomst eindigt wel gewoon van rechtswege. Lees in dit artikel meer over arbeidsovereenkomsten.

Vragen over juridische zaken?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke  juridisch evofenedex