skipToContentskipToFooter

Als leidinggevende binnen de handel en logistiek heb je een belangrijke rol. Niet alleen moet je zorgen dat alle logistieke activiteiten soepel lopen, maar ook heb je een belangrijke taak in het ondersteunen, ontwikkelen en motiveren van je medewerkers. 

Je hebt veel vaardigheden en kennis nodig om de uitdagingen en kansen aan te pakken om je team te helpen de doelstellingen van het bedrijf te halen.

Daarbij kun je denken aan:

 • Het hebben van een duidelijke visie, bijvoorbeeld over hoe de klanttevredenheid, kostenreductie of de efficiëntie van operationele processen kan worden verbeterd. Belangrijk is om je visie te delen met je medewerkers om te zorgen dat iedereen zich gezamenlijk inspant om de doelen te halen.
 • Communicatievaardigheden. Een van de belangrijkste vaardigheden van een succesvolle logistieke leider is het vermogen om effectief te communiceren. Dit betekent niet alleen dat je goed moet kunnen spreken en luisteren, maar ook dat je het vermogen hebt om complexe informatie te begrijpen en te vertalen naar duidelijke en beknopte instructies voor je medewerkers en collega's.
 • Probleemoplossende vaardigheden. Als logistieke leidinggevende word je vaak geconfronteerd met complexe problemen en uitdagingen die je snel moet oplossen. Belangrijk is dat je snel en effectief beslissingen neemt om problemen op te lossen en te voorkomen dat deze in de toekomst opnieuw opdoemen.
 • Inspirerend en motiverend zijn. Om je medewerkers te boeien en te binden moet je ze kunnen inspireren en motiveren om zo hun beste werk te leveren. Dit kun je doen door regelmatig feedback te geven, prestaties te erkennen en te belonen, en door een positieve en ondersteunende werkomgeving te creëren. Geef ruimte voor eigen initiatief en spreek waardering uit, maar zorg ook voor bijvoorbeeld goede verlichting, een juist geluidniveau en een goede werksfeer. Dit laatste doe je vooral samen.
 • Samenwerken. Je moet goed kunnen samenwerken met bijvoorbeeld andere afdelingen, je medewerkers en met leveranciers om alle activiteiten zo goed mogelijk af te stemmen.
 • Leidinggevende kwaliteiten. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende soorten leiderschapsstijlen gebruiken. Bijvoorbeeld situationeel leidinggeven of coachend leidinggeven. De keuze van een bepaalde stijl hangt af van de specifieke omstandigheden en doelen van jouw bedrijf en van de stijl die het best bij jou past. Door de dynamiek in de logistiek is er niet 1 leiderschapsstijl die altijd succesvol toegepast kan worden. De uitdaging is dan ook dat je leert hoe je verschillende stijlen flexibel inzet. Meer hierover lees je hier.
 • Technologisch inzicht. Als leidinggevende hoor je te begrijpen hoe technologie kan worden gebruikt om processen te verbeteren en om efficiëntie te verhogen. Het gaat dan om het begrijpen van software, systemen en apparatuur. Vervolgens is het belangrijk je medewerkers erbij te betrekken en mee te krijgen als je veranderingen wilt doorvoeren.

Om succesvol leiding te geven binnen de logistiek heb je dus een combinatie van verschillende vaardigheden nodig.

Tips voor leidinggevende in de handel en logistiek

Wat kun je als leidinggevende concreet doen om successen te boeken, samen met je medewerkers? Een aantal tips:

 1. Investeer tijd in je medewerkers. Weet wat er speelt, stel je open op en heb oprecht interesse. Wat drijft ze, hoe ervaren ze hun werk, wat vinden ze moeilijk, waar halen ze plezier uit?
 2. Stel duidelijke doelen en verwachtingen. Betrek je medewerkers bij de doelstellingen van het bedrijf en hun rol daarin. Geef waar mogelijk autonomie, zodat ze zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen taken en gedrag. Betrek ze bij beslissingen en vier samen de successen van behaalde resultaten. Zorg ervoor dat de doelen meetbaar zijn en geef je medewerkers regelmatig feedback.
 3. Communiceer effectief. Zorg dat er bij het afstemmen van logistieke activiteiten geen misverstanden bestaan. Houd regelmatig overleg en check bij je medewerkers of ze alles begrepen hebben..
 4. Moedig samenwerking aan. Stimuleer een cultuur van samenwerking en teamwerk en zorg dat je medewerkers elkaar ondersteunen en aanmoedigen. Houd daarbij ook rekening met verschillende culturen binnen je team. Zoek zelf ook de samenwerking met de HR-verantwoordelijke om gezamenlijk (nieuwe) medewerkers te binden aan de organisatie en te boeien.
 5. Zorg voor training en ontwikkeling, zodat je medewerkers hun vaardigheden en kennis kunnen verbeteren en zich kunnen ontwikkelen. Praat regelmatig met je medewerkers over leren en hun ontwikkeling en de manieren om dit goed in te vullen. Dit hoeft overigens niet altijd een opleiding te zijn, maar kan ook op de werkvloer door specifieke taken uit te voeren in een ander team.
 6. Wees een rolmodel, geef zelf het goede voorbeeld. Zorg dat je zelf betrokken bent bij de logistieke activiteiten. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.
 7. Zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving voor je medewerkers en heb daarbij aandacht voor ergonomie en arbeidsomstandigheden. Creëer een open cultuur waar geleerd kan en mag worden van fouten.

Invloed als leidinggevende

Wees je ten slotte goed bewust van de invloed die jij als leidinggevende hebt op het welzijn en werkplezier van je medewerkers. Medewerkers die zich niet gewaardeerd voelen of het gevoel hebben niet gehoord te worden, verliezen hun motivatie en betrokkenheid. Dit kan gevolgen hebben voor hun productiviteit en kan er zelfs toe leiden dat ze vertrekken. Jouw rol daarin is dus cruciaal.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex