skipToContentskipToFooter

Het opstellen en volgen van een stappenplan bij de inrichting van een magazijn is daarom geen overbodige luxe.

Doorgewinterde logistiek managers zijn er vaak van overtuigd dat zij hun magazijn optimaal benutten, maar zelfs in die magazijnen blijkt geregeld dat er toch nog efficiëntieslagen zijn te maken. Dat soort verbeteringen hebben een dubbel effect: ze leiden tot een optimale werkomgeving en leveren aanzienlijke kostenbesparingen op.

Bedrijven die te gemakkelijk denken over hun magazijninrichting, kunnen te maken krijgen met vervelende gevolgen. Extra handelingen door ruimtegebrek en onveilige situaties voor het personeel zijn helaas niet ondenkbaar. Als een bedrijf door een onlogische indeling van het magazijn continu drie extra orderpickers moet inzetten, tikt dat flink aan. Of als achteraf blijkt dat opslagsystemen moeten worden verplaatst, kost dat duizenden euro’s extra. Een potentieel dure grap dus.

Juiste mensen

Een optimale inrichting van een magazijn is berekend op groei en is flexibel van aard om elke klantvraag snel aan te kunnen. Het opstellen en volgen van een stappenplan bij de inrichting van een magazijn is daarom geen overbodige luxe. Daarbij is het noodzakelijk dat magazijnmedewerkers erbij worden betrokken. Zet de juiste mensen aan tafel, dus ook mensen die zelf in het magazijn werken. Dit kan zeer verrijkend zijn, want zij kijken met een praktische blik naar de inrichting, omdat zij er dagelijks werken.

Ook de veiligheid in het magazijn moet een prominente plaats krijgen bij het opstellen van het inrichtingsplan. De medewerkers moeten veilig hun werk kunnen doen in het magazijn. Dat betekent onder meer dat loop- en rijgebieden zo veel mogelijk van elkaar gescheiden zijn, verkeersregels worden opgesteld en overige risico’s passend worden afgedekt met behulp van een RI&E, een risico-inventarisatie en -evaluatie, en een verkeersplan.

Stappenplan

Stap 1 - Bepaal wat er precies moet gebeuren in het magazijn.

De basis van elke logistieke operatie bestaat uit inslag, opslag en uitslag. Vertaal dit naar concrete activiteiten. Zullen er orderverzamelaars zijn? Is er ruimte nodig voor crossdock-activiteiten? Wordt er uitgeleverd op pallets of op rolcontainers? Breng antwoorden op zulke vragen in kaart.

Stap 2: Bepaal welke verkeers- en goederenstromen er door het magazijn (gaan) lopen.

In het geval van een bestaande logistieke operatie kan een zogeheten ‘spaghettidiagram’ inzicht verschaffen in de huidige stromen. De vraag is dan: welke stromen worden hier eventueel aan toegevoegd? In het geval van een nieuw magazijn moeten de verschillende stromen van meet af aan worden benoemd. Denk hierbij aan de stromen van goederen, transportmiddelen, personeel én bezoekers.

Stap 3: Bepaal hoeveel volume er moet worden opgeslagen en hanteer daarbij een reële bezettingsgraad.

Bij het bepalen van het opslagvolume zijn productkarakteristieken en doorloopsnelheid cruciaal. Het gaat hier om de combinatie van productafmetingen, -gewicht en de opslagmethode. Aan de basis hiervan staat de verkoopverwachting. De opslagmethode geeft vervolgens aan hoeveel voorraad er op hoeveel vierkante meters kan worden opgeslagen. Neem groeiverwachtingen mee in het bepalen van dit volume.

Stap 4: Doe onderzoek naar dynamische technieken voor een compactere opslag en het reduceren van benodigde arbeid.

Wordt er gekozen voor het gebruik van reguliere palletinstellingen, of zijn er passende andere mogelijkheden? Het gebruik van verrijdbare stellingen, doorrolstellingen of de aanschaf van shuttlestellingen kan bijvoorbeeld aanzienlijke gevolgen hebben voor de benodigde ruimte en hoe er in die ruimte wordt gewerkt. Behalve het volume zijn de productkarakteristieken, zoals afmetingen, gewicht en verpakkingswijze, bepalend voor de benodigde arbeid. Het gebruik van de juiste interntransportmiddelen is hierbij van belang om het aantal benodigde werkuren te kunnen verminderen en ergonomisch verantwoord in te richten. Denk hierbij aan de inzet van hef- en/of reachtrucks en het installeren van transportbanden om goederen automatisch te verplaatsen.

Stap 5: Creëer een optimaal proces.

Zet de benoemde verkeers- en goederenstromen op een rij per logistieke activiteit en kijk met een kritische blik naar de volgorde van dit proces. Zorg voor de aanwezigheid van de juiste kennis en ervaring om deze volgorde zo efficiënt mogelijk te maken en daarnaast te bepalen of elke processtap echt nodig is. Vergeet vooral niet de magazijnmedewerkers hierbij te betrekken, want zij kennen de dagelijkse praktijk als geen ander. Leg vervolgens de verscheidene processen naast elkaar en ga op zoek naar conflicten of mogelijke synergie. Een concreet aanknopingspunt is bijvoorbeeld het leeg terugrijden van een interntransportmiddel nadat de lading is gelost.

Stap 6: Reken in detail door wat de doorstroom van goederen is.

Zorg ervoor dat er gedetailleerd inzicht is in de hoeveelheid goederen die moet worden opgeslagen en de breedte van het assortiment. Bepaal hierbij het aantal werknemers en hun bewegingen in de verschillende werkgebieden en laat de dichtheid en hoeveelheid van deze bewegingen bepalen hoe de stellingen en de ruimte ertussen worden ingericht. De breedte van de gangpaden moet worden afgestemd op de draaicirkels van de interntransportmiddelen en op bijvoorbeeld de keuze voor eenrichtingsverkeer of elkaar inhalend verkeer.

Stap 7: Stel een of meer vlekkenplannen op.

Door het uitwerken van mogelijke scenario’s in een zogeheten ‘vlekkenplan’, wordt inzicht verkregen in de mogelijke indelingen van het gebouw. Het uitwerken en bespreken van deze verschillende plannen kan leiden tot nieuwe inzichten en het stellen van nieuwe vragen. Houd hier dan ook rekening mee in de tijdsplanning. In alle gevallen is het aan te raden hier tijdig mee te starten om eventueel bouwkundige zaken, zoals locaties van roldeuren, pilaren of ramen, nog te kunnen aanpassen.

Stap 8: Maak een inrichtingsplan.

Op basis van het vlekkenplan kan het inrichtingsplan worden gemaakt. Hierin worden alle uitgangspunten die in de vorige stappen zijn bepaald, geconcretiseerd, uitgewerkt en ingetekend op detailniveau. Toets ook deze inrichting aan het team dat in het hele proces heeft meegedacht, inclusief mensen uit de praktijk. 

Hulp nodig?

Heb je vragen of hulp nodig bij het veilig en efficiënt inrichten van je magazijn? Onze experts staan dagelijks voor je klaar. Neem contact met ons op via 079 3467 346 of mail naar [email protected]

Meer informatie over magazijninrichting

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen