skipToContentskipToFooter

 Bij het laden en lossen van vrachtauto's moet het hoogteverschil tussen de bedrijfsvloer en de autolaadvloer worden overwonnen. 

Dit hoogteverschil kan op verschillende manieren worden overbrugd, te weten:

  • het treffen van bouwkundige voorzieningen, of
  • het toepassen van mechanische hulpmiddelen.

Wij geven een beschrijving van de meest voorkomende bouwkundige voorzieningen en mechanische hulpmiddelen.

Bouwkundige voorzieningen

Bij bouwkundige voorzieningen wordt de bedrijfsvloer op laadvloerhoogte gebracht (perron) of de laadvloer op bedrijfsvloerhoogte (kuil). Omdat laadvloer en bedrijfsvloer op gelijke hoogte zitten kan er snel en in principe door één medewerker worden geladen en gelost.

Perron

Bij het verhogen van een deel van de bedrijfsvloer of het bouwen van een perron moet elders in het bedrijf het hoogteverschil als nog worden overwonnen. Wanneer de volledige bedrijfsvloer is verhoogd speelt dit nadeel niet. Het voordeel van een vrijstaand perron is dat goederen snel in of uit de vrachtauto gereden kunnen worden. Bovendien heeft de tijd die nodig is voor het volzetten of leeghalen van het perron geen invloed op de wachttijd van de auto.

Kuil

Het niveau van de laadvloer van de auto wordt aangesloten aan het niveau van de bedrijfsvloer. Binnen het bedrijfsgebouw vinden geen niveauverschillen plaats.
Kuilen nemen veel ruimte in beslag. Het horizontale gedeelte is circa 18 meter lang en de helling met een maximale hellingshoek van 10 procent circa 12 meter. De exacte lengte wordt bepaald door de te verwachte lengte van de vrachtauto’s. Daarbuiten moet rekening worden gehouden met de benodigde manoeuvreerruimte voor de laadkuil. De diepte van een kuil of de hoogte van een perron is afhankelijk van de laadvloerhoogte van de te verwachten vrachtauto's. Met uitzondering van grootvolumevervoer is de laadvloerhoogte meestal tussen 1,1 meter en 1,3 meter. Door het verschil in soorten vrachtauto's moet altijd nog een zeker hoogteverschil worden overbrugd. Hiervoor wordt een dockleveller gebruikt achter elke laaddeur.

Een nadeel van zowel een perron als een laadkuil is dat het niet mogelijk auto’s zijdelings te beladen of te lossen. Ook het laden en lossen van bestelauto’s is gezien het hoogte verschil in de praktijk niet mogelijk. Om die reden zal er naast een laadkuil of een perron ook altijd een voorziening moeten komen voor het laden en lossen van de kleinere voertuigen.

Mechanische hulpmiddelen

Het hoogteverschil kan ook met behulp van diverse heffende transportmiddelen overbrugd worden. Enkele voorbeelden zijn:

Heftafel

Door het omhoog brengen van het platform ontstaat een soort perron. Met horizontale transportmiddelen kan een auto worden gelost of geladen. In neergelaten toestand (verzonken) kunnen dezelfde transportmiddelen de tafel laden of lossen. Nadeel is de relatief hoge investering en de snelheid.

Autolaadklep

Een heffende klep, gemonteerd aan de vrachtauto, overbrugt het hoogteverschil. Aangezien niet altijd vooraf vastgelegd kan worden dat alle bezoekende auto's met een laadklep zijn uitgerust, moet eveneens een andere laad-/losmethode worden gevolgd.

Vorktruck, reachtruck, stapelaar

Een horizontaal en verticaal bewegend transportmaterieel is het meest flexibel. Wanneer er buiten wordt geladen en gelost is een reachtruck en een stapelaar minder geschikt. Houd er verder rekening mee dat het transportmiddel behalve voor het laden en lossen ook nog andere werkzaamheden moet verrichten waardoor een tijdelijk capaciteitsprobleem kan optreden.

Ook enkele niet-heffende middelen kunnen voor het laden en lossen worden gebruikt:

Verrijdbare oprit

Over een oprit kan transportmaterieel in de vrachtauto of container rijden. De verrijdbare oprit kan overal op het bedrijfsterrein gebruikt worden. Aangezien het interntransportmaterieel steeds een steile helling op moet rijden, is de slijtage aan de banden erg hoog. Bij frequent gebruik moet een truck met verbrandingsmotor ingezet worden, omdat de batterij van een elektrotruck bij het rijden van hellingen zeer snel uitgeput is. Nadeel is dat deze trucks steeds minder inpandig mogen worden gebruikt

Laadtransporteur

Voor het laden en lossen van ongepalletiseerde goederen kan een bandtransporteur of rollenbaan worden gebruikt. Deze optie wordt vaak gebruikt bij het lossen van containers met losse colli. Via de baan kan er toch snel worden gelost en ook vanuit ARBO oogpunt is dit een goed hulpmiddel.

Manoeuvreerruimte

Bij iedere losplaats hoort een bepaalde manoeuvreerruimte voor vrachtauto's en andere transportmiddelen. Een open losplaats zonder enige voorzieningen geeft een grote flexibiliteit en vergt een minimum aan ruimte. De ruimte vóór de vrachtauto moet ongeveer zes meter zijn. Staan meer auto's naast elkaar opgesteld dan wordt deze ruimte ongeveer dertien meter. Een en ander is afhankelijk van de afstand tussen twee auto's. Voor een perron gelden dezelfde manoeuvreerruimten. 

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen