skipToContentskipToFooter

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren

Wat is een RI&E?

De betekenis van RI&E is Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht de risico’s voor werknemers te inventariseren en evalueren. Denk hierbij aan arbozorg, verzuimbeleid, werkplekinrichting, fysieke belasting, visuele informatie en het werken met machines. Deze risico’s worden schriftelijk vastgelegd in een zogenoemde RI&E. Hier worden bijvoorbeeld ook de arbeidsongevallen uit het verleden in meegenomen.

Meer weten: evofenedex.nl/wat-is-een-rie

Is een RI&E verplicht?

Ja. De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor bedrijven met personeel. Welke verplichtingen je als bedrijf hebt, hangt af van het aantal medewerkers dat een bedrijf in dienst heeft.


Meer dan 25 medewerkers

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun RI&E laten opstellen en toetsen door een Arbo deskundige. Niet alle onderdelen hoeven tot in details beschreven te worden. Dit hangt af van de aard en de grootte van het risico binnen de organisatie.

Minder dan 25 medewerkers

Bedrijven hoeven hun RI&E niet te laten toetsen als zij minder dan 25 medewerkers in dienst hebben of als alle medewerkers in totaal minder dan 40 uur per week arbeid verrichten. Daarbij moet ook gebruik gemaakt worden van een aangemeld branche RI&E-instrument of een RI&E-instrument dat is erkend in de cao.

Mag ik de RI&E zelf uitvoeren?

Je mag altijd zelf de RI&E uitvoeren of opstellen. Heb je minder dan 25 medewerkers in dienst en maak je gebruik van een erkend RI&E-instrument? Dan hoef je je RI&E niet te laten testen door een gecertificeerd deskundige. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten de RI&E altijd laten toetsen door een deskundige.

Wil je weten welke onderdelen in de RI&E zitten: evofenedex.nl/rie-uitvoeren

Moet ik de RI&E laten toetsen door een gecertificeerd deskundige?

Of je je RI&E moet laten toetsen ligt aan: het aantal medewerkers, het aantal arbeidsuren en het RI&E-instrument dat je gebruikt. 

Je hoeft je RI&E niet te laten toetsen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

•   Je hebt minder dan 25 medewerkers in dienst hebt

•   Je medewerkers verrichten in totaal voor minder dan 40 uur per week aan arbeid

•   Je maakt gebruik van een erkend RI&E-instrument

•   Je laat je RI&E opstellen en toetsen door een deskundige

In alle andere gevallen moet je de RI&E laten toetsen door een gecertificeerd deskundige. 

Hoelang is mijn RI&E geldig?

Om te beginnen moet je weten dat de Arbowet geen specifieke geldigheidsduur heeft gesteld aan de RI&E. Wel staat er vermeld dat het belangrijk is dat dit document actueel blijft. Dit betekent dat je de RI&E moet aanpassen bij ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek.

Meer weten: evofenedex.nl//rie-aanpassen-updaten