RI&E uitvoeren

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten de RI&E laten uitvoeren en toetsen door een deskundige

Je mag altijd zelf de RI&E uitvoeren of opstellen. Heb je minder dan 25 medewerkers in dienst en maak je gebruik van een erkend RI&E-instrument? Dan hoef je je RI&E niet te laten testen door een gecertificeerd deskundige. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten de RI&E altijd laten toetsen door een deskundige.

Meer over toetsen van de RI&E

Bij het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie, oftewel RI&E, komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Algemene voorzieningen
 • Arbozorg en verzuimbeleid
 • Geluid
 • Verlichting & uitzicht
 • Klimaat
 • Gassen, dampen en gevaarlijke stoffen
 • Lichamelijke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Gereedschappen, werktuigen en machines
 • Trillingen
 • Bedieningsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werk- en rusttijden
 • Biologische agentia

Een RI&E hoeft niet op alle onderwerpen even gedetailleerd te zijn. Dat hangt ervan af of de aard van de risico's dat noodzakelijk maakt. Een meer gedetailleerde RI&E is nodig voor onderwerpen waarvoor een aparte inventarisatieplicht bestaat. De uitvoering van deze apart voorgeschreven inventarisaties en evaluaties vallen niet binnen het bestek van deze globale RI&E. Vergeet niet dat het bijbehorende Plan Van Aanpak (PVA) een verplicht onderdeel is van de RI&E.
 

Onze bedrijfsadviseur Marcel
Contact

Advies op maat nodig?

Marcel en de andere bedrijfsadviseurs helpen je graag verder