skipToContentskipToFooter

Een verkeersplan is een overzicht van de geldende (verkeers)regels en -richtlijnen in en rondom het magazijn. Met een goed verkeersplan kun je als bedrijf de kans op onveilige situaties en ongevallen voorkomen.

Het beschikken over een op schrift gesteld verkeersplan is wettelijk verplicht, ondanks dat het niet letterlijk zo vermeld staat in de Arbowet. Als werkgever ben je verplicht een veilige werkomgeving voor werknemers te creëren. De basis hiervan is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het verkeersplan is hiervan weer een onderdeel. Dat betekent dat er in elk geval verkeersafspraken moeten zijn gemaakt die bekend moeten zijn bij alle medewerkers en worden gehandhaafd. Een verkeersplan voor zowel het buitenterrein als het magazijn is een handige en algemeen toegepaste manier om aan die regel te voldoen.