skipToContentskipToFooter

Steeds meer bedrijven in de handel en logistiek zien het belang in van het hebben en uitdragen van duidelijke kernwaarden. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk je als werkgever goed te onderscheiden, en helder richting je (potentiële) medewerkers uit te dragen waarvoor het bedrijf staat. In dit artikel zoomen we in op het belang van goede kernwaarden, hoe je tot deze waarden komt, en wat je ermee kunt.

Kernwaarden vormen de basis voor gedragsregels waardoor iedereen weet hoe zaken aangepakt moeten worden. Het vormt de kern van de identiteit van een organisatie waarmee medewerkers zich kunnen verbinden. Kernwaarden zijn daarmee een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid, ongeacht de grootte van het bedrijf.

Drijfveren

Daarnaast zorgen kernwaarden voor een positieve klantervaring. Het geeft klanten en ook leveranciers bijvoorbeeld duidelijkheid over de te verwachten service. Kortom, het toont de drijfveren van de organisatie, ook als de omgeving verandert, en het geeft richting bij het nemen van beslissingen. Uiteindelijk kunnen kernwaarden de reden zijn waarom een medewerker voor je bedrijf kiest en bij je wil blijven werken.

De basis

De kernwaarden zijn in feite een doorvertaling van de organisatievisie naar normen, waarden en overtuigingen. Een visie omvat waar je als bedrijf voor staat, en een missie wat je als bedrijf wilt bereiken. Vaak zijn deze waarden al aanwezig binnen de organisatie, en hoeven ze alleen nog maar benoemd te worden. De kernwaarden kunnen uiteindelijk de onderscheidende factoren zijn die bepalend zijn voor het succes van het bedrijf.

Hiermee leg je ook de basis voor je bedrijfscultuur. Het bepaalt je identiteit en je imago, en het werkt door in de mentaliteit, houding en het gedrag van je medewerkers. Belangrijk is dat deze waarden zichtbaar zijn en worden uitgedragen in de hele organisatie, zowel intern als extern. Kernwaarden vormen de basis voor de te bepalen bedrijfsdoelen.

Kernwaarden formuleren

Kernwaarden bepaal je door het gesprek aan te gaan met de medewerkers en dan bij voorkeur met iedereen uit alle organisatielagen. Wat maakt het bedrijf? Wat draagt de organisatie uit? Hiervoor kan een lijst gemaakt worden met veelgenoemde waarden en uiteindelijk kun je gezamenlijk besluiten welke waarden het meest passend zijn. Op deze manier kunnen de gezamenlijke kernwaarden gevonden worden.

Het advies is om uiteindelijk 3 tot maximaal 5 kernwaarden te gebruiken. Hiervoor kunnen losse woorden, maar ook een korte zin of slogan gebruikt worden. Een bekend voorbeeld met duidelijke kernwaarden is Coolblue: Gewoon Verwonderen – alles voor een glimlach, Flexibel – durf te veranderen. Eigenzinnig – een beetje anders, Gewoon, Doen – elke dag een beetje beter, Vrienden – eerlijk, direct, open. Of kernwaarden zoals: daadkrachtig, betrouwbaar, respectvol, servicegericht, flexibel, creativiteit, authentiek, samenwerken, discipline, vernieuwend, moed, kwaliteit, veelzijdig, enzovoort.

Kenmerken

Dit is overigens niet even in een middagje gedaan, het is echt een proces. Hierbij is het ook belangrijk de klanten te vragen wat ze kenmerkend aan het bedrijf vinden. Hier kan ook hele waardevolle informatie opgehaald worden. Ten slotte kun je kijken naar de topmedewerkers in het bedrijf, waarom worden juist deze zo gewaardeerd, en waarom zouden deze medewerkers juist naar bepaalde klanten gestuurd worden of in een bepaald team gezet worden?

Wat doe je ermee?

Kernwaarden zijn eigenlijk het DNA van een organisatie. Elk bedrijf is anders en daarmee dus ook de kernwaarden. Belangrijk is dan ook dat ze, eenmaal opgesteld, overal duidelijk zichtbaar zijn. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op posters, door ze te vermelden op de website, ze te gebruiken bij de werving en selectie, ze op te nemen in functieprofielen, in vacatureteksten, op beurzen, in presentaties, maar ook in functionerings-/ontwikkelgesprekken en in het personeelshandboek. Ook kun je ze in de performancemanagementcyclus opnemen door concrete doelen op te stellen die te maken hebben met de kernwaarden.

In de praktijk

De basis is dat de kernwaarden echt leven binnen het bedrijf en niet alleen op papier. Woorden zelf zeggen nog niet veel. Het gaat uiteindelijk om het verhaal erachter. Het is dan ook van belang  continu de verhalen en gerelateerde kernwaarden te benoemen. Daarbij is het noodzakelijk dat de medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt om de kernwaarden goed uit te kunnen dragen.

In de praktijk is het dus belangrijk mensen aan te spreken op de waarden, en ze als management ook duidelijk uit te dragen. Je kunt bijvoorbeeld het succes van een bepaald project linken aan specifiek ingezette kernwaarden. Daarmee kun je ook meteen een duidelijk voorbeeld van een medewerker of team benoemen, en deze vervolgens in het zonnetje zetten. Verhalen en voorbeelden van medewerkers kunnen zo gebruikt worden om de kernwaarden krachtig uit te dragen.

Aan de slag met het stappenplan

Kernwaarden vormen een integraal onderdeel van een duurzaam HRM-plan. Wil je ook aan de slag met een duurzaam HRM-plan, of heb je vragen over het opstellen van je kernwaarden? Vraag het stappenplan aan. Je kunt dan ook een vrijblijvend adviesgesprek aanvragen. Samen met een van onze specialisten bespreek je jouw HR-uitdagingen en krijg je praktische tips en interventies waarmee je direct aan de slag kunt.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex