Sociale innovatie

Organisaties worden wendbaarder met innovatie in het werk

De druk van een crisis kan soms aanzetten tot reflectie en het heroverwegen van je personeelsbeleid. Hoe kan je nu ingrijpen en dingen anders doen? Zo kan een crisissituatie een stimulans zijn om aan de slag te gaan met innovatie. Dan gaat het niet zozeer om innovatie in de R&D-afdeling; het meeste rendement wordt behaald uit innovatie in je arbeidsorganisatie, ook wel sociale innovatie genoemd. Dan kun je denken aan vernieuwing van de managementstijl of het anders organiseren van werk. Maar hoe geef je dat goed vorm? En hoe kan je daar al werkgever mee aan de slag? Het programma Jointly Organisations Innovate (JOI) denkt, onder de noemer ‘sociale innovatie’, na over deze thema’s en koppelt kennis en ervaringen van bedrijven aan elkaar.

Ook andere externe factoren zorgen ervoor dat organisaties steeds sneller veranderen. Vaak zijn dat technologische innovaties, zoals automatisering en robotisering, maar ook invloeden die voortkomen uit de internationale handel en globalisering spelen een belangrijke rol. Om bijvoorbeeld de concurrenten bij te kunnen houden moeten organisaties aan de slag met data en digitalisering, efficiency en duurzamere werk- en productiemethodes. De productiesnelheid moet omhoog, de kosten omlaag. Om bij te blijven wordt wendbaarheid verwacht van organisaties. Maar welk personeelsmanagement past daar het beste bij en wie kan daarbij helpen?

Innovatie op personeelsbeleid

Ondertussen wordt ook van werknemers meer wendbaarheid verwacht. Hun werk verandert onder invloed van technologie en er worden andere competenties van ze verwacht. Ze moeten bijblijven op hun vakgebied én op de hoogte blijven van technische innovaties, maar ook oog hebben voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Steeds meer werknemers van de jongere generatie willen daarnaast actief betrokken zijn bij de (maatschappelijke) doelstellingen van hun organisatie en betrokken worden bij de ontwikkelingen van die organisatie. Het imago van het bedrijf speelt daarin een steeds grotere rol. Ze willen zinvol werk verrichten en verwachten persoonlijk leiderschap van hun leidinggevende. Hoe houd je ze betrokken en kwalitatief op niveau?

Om antwoorden op deze vragen te vinden en kennis te delen is in Limburg is een groep werkgevers samen aan de slag gegaan onder leiding van JOI (Jointly Organisations Innovate), een actieprogramma uit de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek. Een van de bedrijfsdeelnemers verwoordde het zo: “Je kunt ook medewerkers zelf laten zeggen wat ze belangrijk vinden in hun functie…”. En een ander zei: “Maar… het betekent uiteindelijk wel een verandering van de manier van werken, van samenwerken en van leiderschap. Want als je het alleen maar vraagt van je werknemers en niks verandert waar nodig, werkt het averechts.”

Samen met andere werkgevers aan de slag

Er wordt gewerkt aan een landelijke uitrol van deze aanpak. Groepsgewijs gaan ongeveer tien organisaties samen aan de slag in kleine community’s. Werkgevers wisselen kennis en ervaringen met elkaar uit rondom een specifieke innovatiethema. Zo komt het centraal stellen van competenties en vaardigheden aan bod. En er is aandacht voor de invulling van werk, de ontwikkeling van de werknemer, het imago van het bedrijf en dergelijke. Eigenlijk wordt een andere blik op het menselijk kapitaal ontwikkeld. Met andere woorden: de waarde van werk wordt gezamenlijk onder de loep genomen. Immers, de kwaliteit van de arbeid en de arbeidsrelatie staan voor zowel werknemers als werkgevers centraal.

Een van de belangrijkste thema’s van JOI is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als werknemers gezond, veilig en capabel moeten doorwerken tot hun pensioen, dan vraagt dat om een goed gesprek en een vernieuwde arbeidsorganisatie. En dat kan met sociale innovatie worden bereikt.

Wil je ook met deze onderwerpen aan de slag? De learning community JOI kan je daarbij helpen. Wil je meer weten? Neem contact op met projectleider Fred Nooijen via f.nooijen@fontys.nl of 06-25478725.

Marinke
Contact

Vragen over strategisch personeelsbeleid?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder