skipToContentskipToFooter

HR staat voor Human Resource

De human resources manager of HR-manager is de manager van het HR-departement en is samen met de directie verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen een organisatie. De HR-manager is verantwoordelijk voor de instroom, het behoud, de ontwikkeling en uitstroom van personeel. Ook waakt deze over de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het personeelsbeleid en fungeert als link tussen de directie, algemeen management en werknemers. Het zogenaamde ‘Human Capital’, oftewel het menselijk kapitaal van een organisatie.

De HR-manager heeft contact met verschillende afdelingen zoals communicatie, inkoop, warehousing, distributie, forecast, klantenservice of diensten op het gebied van de personeelsplanning. Maar daarnaast bestaat de functie ook uit:

  • Definiëren en bewaken van strategische doelstellingen op personeelsgebied;
  • Verantwoordelijk voor de werving, selectie en introductie van nieuwe medewerkers;
  • Analyseren, beschrijven en standaardiseren van het functiehuis, werkprocessen en competentieprofielen;
  • Verantwoordelijk voor het waarderings- en beloningsbeleid;
  • Verantwoordelijk voor beleid gericht op onder andere samenwerking en de (interne) cultuur, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en generatiemanagement;
  • Verantwoordelijk voor preventie en verzuimbeleid binnen de organisatie;
  • Stimuleren, coachen en/of informeren van de teamleiders, afdelingshoofden, managers en directie op personeelsgebied;
  • Verantwoordelijk voor opleiding en talentontwikkelingsbeleid, maar ook herplaatsing bij re-integratie;
  • Onderhouden van relaties met vakbonden en voeren van cao gesprekken;
  • Verantwoordelijk voor exit trajecten (bijvoorbeeld bij ontslag en outplacement).

In een steeds sneller veranderende omgeving vormt Human Capital een belangrijke schakel in de wendbaarheid van een organisatie. Bij tijdelijke personeelsoverschotten of tekorten moet er snel worden geschakeld, werknemers moeten tevreden zijn over de organisatie van werk en zich kunnen ontwikkelen. Zij kunnen door hun inzet tenslotte het verschil maken in het succes en het onderscheidend vermogen van de organisatie. Door de ‘war for talent’ bij personeelstekorten worden werkgevers gedwongen om zich te onderscheiden. Dat kan onder andere door middel van goede arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkelprogramma’s, flexibiliteit, gunstige arbeidsomstandigheden en regelingen en maatschappelijk betekenisvol ondernemen.

Werkveld van een HR-manager

Het werkgebied van een HR-afdeling is in deze tijd groter dan het traditionele personeelsmanagement. Het is de afdeling die verantwoordelijk is voor het ondersteunen, adviseren en faciliteren van primaire HR-activiteiten (beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie en opleiding). Werknemers bepalen immers het succes van de organisatie. De HR-manager is als lid van het managementteam mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het strategisch organisatiebeleid en ontwikkelt, als afgeleide hiervan, het strategisch HR-beleid door beleidsvoorstellen aan de directie voor te dragen.

Ketensamenwerking

Samenwerking binnen de keten op personeelsgebied komt voor bij tijdelijke pieken of dalen in de personeelsbezetting. Er wordt dan gebruik gemaakt van collegiale uit- en inleen. Ook vindt samenwerking plaats bij lokale gezamenlijke opleidings- of talentontwikkelingstrajecten. Ook zijn er diverse netwerken waar HR-managers elkaar ontmoeten om kennis te delen en inspiratie op te doen.  

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex