skipToContentskipToFooter

Extra handen soms nodig

Heel wat bedrijven hebben moeite om goed gekwalificeerde (logistiek) medewerkers te vinden. Daarnaast kan de hoeveelheid werk sterk variëren, door bijvoorbeeld seizoensgebonden producten of drukte rondom de feestdagen. Flexibele arbeid is dan een oplossing, zoals payrolling, uitzendkrachten, oproepkrachten, ZZP'ers of tijdelijke krachten. In dit artikel behandelen we payrolling.

Bij payrolling werft en selecteert een bedrijf zelf de payrollkracht. Vervolgens treedt de payrollkracht bij de payrollorganisatie in dienst, die de werknemer exclusief ter beschikking stelt aan het bedrijf (de opdrachtgever). Payrolling onderscheidt zich van uitzenden, omdat de payrollorganisatie geen rol speelt bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Bedrijven kiezen voor payrolling als zij wel een geschikte kandidaat hebben voor een functie, maar niet de loonadministratie en de risico’s van werkgeverschap voor hun rekening willen nemen.

Wab

Op 1 januari zijn de regels door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangescherpt en heeft de payrollkracht recht op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. De uitzonderingen die gelden voor uitzenden, zoals de aangepaste ketenregeling en de langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting, zijn niet meer van toepassing. Het is de vraag of payrolling nog in de behoefte van flexibele arbeid zal voorzien.

Meer informatie over oproepkrachten en de Wab is te vinden in de whitepaper Wab.

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke HR logistiek export evofenedex