skipToContentskipToFooter

De voorargumenten

Een van de fundamentele vraagstukken voor een verlader is “moet ik de logistiek zelf doen, of kan ik die beter uitbesteden, en als ik uitbesteed hoe kan ik dat dan het beste doen?” Een eenvoudige vraag waar helaas geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Er zijn diverse argumenten te benoemen om de logistiek wel uit te besteden.

1. Kosten

Doordat een logistiek dienstverlener activiteiten van diverse opdrachtgevers kan combineren, kunnen deze efficiënter worden uitgevoerd (de zogenaamde schaalvoordelen) waarmee ook de kosten voor de verlader kunnen worden verlaagd.

2. Variabilisering

Bij het zelf uitvoeren van de logistiek wordt doorgaans geïnvesteerd in vaste kosten (capaciteit in termen van mensen en middelen). Bij uitbesteding zijn er voornamelijk variabele kosten; hoe meer je gebruik maakt van logistieke diensten, hoe meer je betaalt. Boekhoudkundig gezien heeft uitbesteden het voordeel dat je geen vervoersmiddelen op de balans hoeft te houden waardoor er geld vrijkomt om in andere zaken te investeren, m.a.w. uitbesteden leidt tot een betere liquiditeit en solvabiliteit. Ook zal het rendement op eigen vermogen, een belangrijke financiële prestatie-indicator, toenemen. Daarnaast geldt dat variabele kosten inzichtelijker en direct beïnvloedbaar zijn zodat er makkelijker en beter op kan worden gestuurd.

3. Risicospreiding

Doordat de productiemiddelen van de logistiek dienstverlener worden gebruikt, kan ook een gedeelte van het risico bij de logistiek dienstverlener worden neergelegd. Waarschijnlijk is deze gespecialiseerde logistiek dienstverlener ook beter in staat om de specifieke risico’s te managen waardoor het totale ketenrisico kan worden verlaagd.

4. Expertise en kwaliteit

De logistiek dienstverlener kent de business op zijn duimpje en kan de modernste middelen en methoden inzetten. De verlader kan hiervan gebruik maken zonder daar zelf al te veel in te hoeven investeren. Zeker als er relatief veel of grote logistieke innovaties zijn, is het voor verladers aantrekkelijk om bij een logistiek dienstverlener aan te sluiten in plaats van zelf veel geld, tijd en energie te moeten investeren in zulke innovaties.

5. Volumeflexibiliteit

Vooral bij sterke schommelingen in vraag en aanbod zal een verlader die zelf de logistiek uitvoert, moeten anticiperen door een overcapaciteit aan te houden, danwel een langere levertijd toe te staan, danwel meer voorraad aan te houden. Door de logistiek uit te besteden, kan de benodigde flexibiliteit worden verkregen zonder dat de genoemde nadelen optreden (of althans in sterk verminderde mate) bijvoorbeeld omdat de logistiek dienstverlener verschillende seizoenscycli kan combineren.

6. Ontzorgen

Het organiseren van de logistiek is een expertise op zich en zeker in operationele zin is er elke dag wel wat loos. Dit kan veel managementaandacht vragen. Vooral als logistiek niet wordt gezien als een hoofdactiviteit, kan het functioneel zijn om dit aan anderen over te laten zodat er rust (‘piece of mind’) is op dit terrein.

7. Ketenregie

Als er in een markt veel vragers en/of veel aanbieders zijn, kunnen logistiek dienstverlener de rol van ketenregisseur op zich nemen. Bijvoorbeeld bij bouwlogistiek kan een logistiek dienstverlener alle transportbewegingen van en naar een bouwproject coördineren en zo betere logistieke prestaties (minder overlast, beter beschikbaarheid, lagere voorraden) realiseren dan individuele verladers dat kunnen.

Ben je ook benieuwd naar de argumenten tegen logistieke uitbesteding? Lees dan 8 redenen om je logistiek niet uit te besteden verder.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex