skipToContentskipToFooter

De tegenargumenten

Een van de fundamentele vraagstukken voor een verlader is “moet ik de logistiek zelf doen, of kan ik die beter uitbesteden, en als ik uitbesteed hoe kan ik dat dan het beste doen?” Een eenvoudige vraag waar helaas geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden. Er zijn diverse argumenten te benoemen waarom je de logistiek niet zou moeten uit besteden.

1. Interface management

Als de logistiek wordt uitbesteed dan ontstaat er automatisch een interface (koppelpunt) tussen de logistiek dienstverlener en de verlader. Uiteraard moet die interface gemanaged worden. Bijvoorbeeld bij de tender, bij het contractmanagement en bij de evaluaties kan dit, naast de kosten voor externe adviseurs en advocaten, veel (management)tijd en aandacht kosten.

2. Verlies van control

Hoe goed de afspraken ook zijn, bij uitbesteding verliest de verlader een gedeelte van de control. De verlader kan immers niet meer volledig voorschrijven wat de logistiek dienstverlener moet doen. Zeker als de prestaties niet zo goed zijn als gehoopt, kan dit knellend zijn voor een verlader. Ook kan de verlader niet op alle risico’s van de logistiek dienstverlener invloed uitoefenen, maar kan ondertussen wel getroffen worden door situaties waarin de logistiek dienstverlener (al dan niet verwijtbaar) in gebreke blijft.

3. Verborgen kosten

De ervaring leert dat door wisselende of onverwachte omstandigheden er altijd situaties kunnen zijn waarmee vooraf geen rekening gehouden is. Bijvoorbeeld als de hoeveelheid logistieke diensten boven verwachting is gegroeid kan het zo zijn dat boven de contractuele afspraken er forse meerkosten moeten worden betaald. Ook kunnen er de nodige conflicten zijn, omdat de logistiek dienstverlener niet altijd dezelfde belangen heeft als de verlader.

4. Transitieproblemen

Uitbesteden van een primaire activiteit zoals logistiek gaat niet zelden gepaard met grote veranderingen. Processen moeten worden geherdefinieerd, systemen moeten op elkaar worden aangesloten en er moet een overgangsregeling voor het personeel worden gemaakt. Dit soort veranderingen verlopen lang niet altijd even makkelijk en kunnen de sfeer in het bedrijf, de klantrelaties en de reputatie van het bedrijf schaden.

5. Minder klantcontact

Vaak vormt logistiek een directe verbinding tussen de verlader en haar klanten. Door logistiek uit te besteden, verdwijnt dit rechtstreekse contact en daarmee mogelijkerwijs een belangrijk inzicht in de klantprocessen en klantwensen.

6. Lager innovatiepotentieel

Innovaties kunnen op allerlei terrein plaatsvinden. Als de logistiek is uitbesteed, heeft een organisatie vaak minder mogelijkheden om innovaties in de logistiek te initiëren. Daarbij geldt dat logistieke innovaties juist nu heel relevant zijn, denk bijvoorbeeld aan platooning, 3D-printen, drones, robotisering, het Internet-of-Things en allerlei andere IT-noviteiten.

7. Spill-over

Potentieel kan het voorkomen dat een logistiek dienstverlener de ingebrachte informatie en kennis van de verlader niet alleen gebruikt voor een goede dienstverlening maar ook voor eigen doeleinden en/of voor diensten voor de concurrenten van de verlader. Hierdoor zou de concurrentiepositie van de verlader aangetast kunnen worden.

8. Lock-in

Door de logistieke diensten uit te besteden, kan het zo zijn dat de verlader sterk afhankelijk wordt van de logistiek dienstverlener. Het gevaar ligt dan op de loer dat deze logistiek dienstverlener haar machtspositie gebruikt bijvoorbeeld door aan de financiële condities van het contract te morrelen. 

Ben je ook benieuwd naar de argumenten om de logistiek wel uit te besteden? Lees dan het artikel 7 redenen om je logistiek uit te besteden verder.

Vragen over Supply Chain Management?

Nanne en zijn collega's helpen je graag verder

Nanne Schriek evofenedex