skipToContentskipToFooter

Is dit hoog of laag?

Met het strategisch belang van logistiek wordt bedoeld de mate waarin logistiek binnen de organisatie een belangrijke rol speelt als het gaat om onderscheidend vermogen en klantwaardecreatie. Bijvoorbeeld als logistiek een belangrijk middel is om klanten unieke, op hun toegesneden diensten te leveren dan is het strategisch belang ‘hoog’. Is de belangrijkste opdracht van logistiek vooral om een gegeven basiskwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke kosten dan is het strategisch belang ‘laag’.

Meer specifiek horen bij het bepalen van het strategisch belang van logistiek de volgende inschattingen bij een gegeven SLO (specifieke logistieke omstandigheden):

  • Frequentie waarin logistieke en supply chain kwesties op de agenda van directie / bestuur / management team staan (hoe vaker, hoe meer strategisch);
  • Mate van invloed van innovatie en voortdurende verbetering van logistieke processen op de concurrentiepositie van de organisatie (hoe groter de invloed, hoe meer strategisch);
  • Mate waarin de kwaliteit en flexibiliteit van de logistieke dienstverlening een directe impact heeft op de gepercipieerde klantwaarde (hoe meer gepercipieerde impact, hoe meer strategisch);
  • Eisen die klanten stellen aan de levertijd (hoe hoger de eisen, dus hoe sneller er geleverd moet worden, hoe meer strategisch);
  • Het belang van een korte time-to-market bij productintroducties (hoe korter hoe meer strategisch);
  • Mate waarin de betrouwbaarheid van de logistiek een directe invloed heeft op primaire processen van de klanten (hoe meer invloed, hoe meer strategisch);
  • Grootte van het strategisch belang van ‘operational excellence’ (hoe groter het belang, hoe meer strategisch);
  • Belang van variabele kosten voor prijsbepaling en winstgevendheid van de producten (hoe groter het belang, hoe meer strategisch);
  • Hoogte van de kosten van logistiek als percentage van de omzet (hoe hoger hoe meer strategisch);
  • Mate van transparantie en zichtbaarheid die klanten eisen van de logistieke processen (hoe hoger de eisen van transparantie, hoe meer strategisch).

Het bepalen of het strategisch belang van de logistiek hoog of laag is binnen de SLO, helpt om te bepalen welk type van logistieke uitbesteding het beste past bij jouw organisatie. Meer weten? Lees dan ons artikel Welke type logistieke uitbesteding is voor jouw organisatie het beste?

Vragen over SCM en digitalisering?

Anneloes en haar collega's helpen je graag verder

Anneloes