Code 95 vrijstellingen

Op deze pagina staan alle code 95 vrijstellingen voor de nascholing chauffeurs.

Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie.

Kom je in aanmerking voor de code 95 vrijstelling? Hoe kan je dat dan aantonen? Hoe werkt de nascholingsverplichting? Dit zijn vele vragen die wij ontvangen van bezorgde leden. Veel informatie is gebundeld in het informatiepakket nascholing code 95.

Vrijstellingen nascholing chauffeurs

A. Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur.
B. Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
C. Voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
D. Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van een rijbewijs of het in de richtlijn vakbekwaamheid bedoelde getuigschrift.
F. Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen of goederen voor privé-doeleinden.
G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft, mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. In Nederland geldt dat de chauffeur niet meer dan 12 uur rijtijd per week mag hebben.
Deze uitzondering is mede van betekenis voor voertuigen die door bestuurders van tenminste 21 jaar binnen een straal van 50 km.:

  1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naar de veiling;
  2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussen of zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
  3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
  4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdende kantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdende tentoonstellingsruimte;
  5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.

Ook geldt de uitzondering voor voertuigen:

  1. Voor goederenvervoer die door landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- of visserijbedrijven worden gebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km van de gebruikelijke standplaats van het voertuig met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal is gelegen;
  2. Voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten en omgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
  3. Voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulante werkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenen van boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen en speciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Advies vrijstelling

Kom je in aanmerking voor de code 95 vrijstelling? Hoe kan je dat dan aantonen? Hoe werkt de nascholingsverplichting? Veel informatie is gebundeld in het informatiepakket nascholing code 95.

Download Informatiepakket code 95

Vervallen vrijstellingen voor de nascholing voor chauffeurs

Per 1 juni 2015 is de vrijstelling vervallen voor chauffeurs geboren voor 1 juli 1955. Per 1 juli 2015 is de nationale vrijstelling vervallen voor chauffeurs die minder dan 12 uur rijtijd per week hebben. De Europese vrijstelling onder punt g. blijft wel van kracht.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder