skipToContentskipToFooter

Code 95 is een code op het rijbewijs die aangeeft dat een chauffeur vakbekwaam is. Een chauffeur is pas vakbekwaam wanneer hij 35 uur scholing heeft gevolgd. Deze code is 5 jaar geldig. Als de code is verlopen is, mag de chauffeur niet meer beroepsmatig rijden. Wanneer de chauffeur toch gaat rijden krijgt hij een boete bij een controle. Maar er zijn ook nog vrijstellingen voor chauffeurs. In dit kennisdossier lees je er alles over. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze ledenservice.


Over code 95

Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden. Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing in op 10 september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs ging de verplichte nascholing in op 10 september 2009. Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid.

Met 35 uur nascholing behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar. Voor deze groep rijbewijshouders was de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar. Voor elke vervolgperiode geldt 5 jaar. Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten in totaal 35 uur nascholing volgen. De gevolgde nascholing wordt op het rijbewijs aangegeven met de code ‘95’, gevolgd door de geldigheidsperiode. De rijbewijzen moeten elke vijf jaar worden vernieuwd of verlengd om de code 95 bijgeschreven te krijgen.

Voor wie geldt de nascholing

De nascholing geldt voor iedereen die in het bezit is van een C- of D-rijbewijs. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen eigen vervoerders en beroepsvervoerders, werkgevers of werknemers. 

Nieuwe chauffeurs

Iedereen die vanaf 10 september 2008 (D-rijbewijs) of 10 september 2009 (C-rijbewijs) slaagt voor zijn vakbekwaamheid, heeft vanaf dat moment vijf jaar de tijd om de 35 uur nascholing te volgen. Voor de nieuwe chauffeurs is de eerste periode dus niet verlengd van vijf naar zeven jaar.

Opleidingen

De opleidingen die in aanmerking komen voor de nascholing chauffeurs moeten zijn gecertificeerd door CCV. Niet-gecertificeerde opleidingen tellen niet mee in het verplichte aantal nascholingsuren. Van de 35 uur nascholing moet 7 uur praktijkopleiding zijn gevolgd. De opleidingen worden niet afgesloten met een examen. In Nederland is een ruim aanbod van nascholingsopleidingen. Het staat bedrijf en chauffeur vrij de 35 uur naar eigen inzicht te verdelen over 5 jaar. evofenedex heeft haar bestaande opleidingen laten certificeren zodat deze meetellen voor de nascholing.

Vrijstellingen

Er zijn verschillende vrijstellingen voor Nascholing chauffeurs te verkrijgen. Als een houder van een C- of D-rijbewijs gebruik kan maken van een van de code 95 vrijstellingen, moet hij dit kunnen aantonen met zijn administratie.

Lees hierover meer over code 95 en vrijstellingen in onze kennisbank.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer