skipToContentskipToFooter

CO2-footprint

Duurzaam ondernemen begint met het berekenen van de CO2-footprint van een organisatie, product of dienst. Het Green House Gas Protocol, de internationale standaard om broeikasgassen te kwantificeren, splitst dit in drie scopes: scope 1, 2 en 3. Voor een CO2-footprint worden vaak alleen scope 1 en 2 meegenomen. Wil je dieper de keten ingaan dan wordt scope 3 bepaald. 

Scope 1-emissies

Scope 1-emissies zijn de emissies die direct door jouw bedrijf worden uitgestoten. Dit zijn dus de emissies veroorzaakt door de eigen bronnen binnen het bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot door het eigen gebouw-, het vervoer- en door productie gerelateerde activiteiten. Denk hierbij aan gasverbruik, brandstofverbruik door alles wat lease of eigendom is en aan koelvloeistoffen en/of koudemiddelen.

Scope 2-emissies

Scope 2-emissies omvat alle indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van ingekochte en verbruikte elektriciteit of warmte. Het zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, maar waarvan het bedrijf wel indirect gebruik maakt. Voorbeelden hiervan zijn elektriciteitsverbruik, brandstofverbruik van ingehuurd vervoer en stadswarmte.

Scope 3-emissies

Scope 3-emissies is enorm breed; alles wat niet in scope 1 en 2 valt, hoort bij scope 3. Het betreft de uitstoot veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie. Anders verwoord: het betreft de uitstoot door bronnen die niet in het bezit zijn van de eigen organisatie en waar de organisatie ook geen directe invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn de uitstoot veroorzaakt door de productie of winning van ingekochte grondstoffen of materialen, de uitstoot van zakelijk vliegverkeer en uitbestede werkzaamheden, zoals goederenvervoer, maar ook uitstoot bij afnemers, zoals end-of-life treatment, het verwerken van een verkocht product en het transport en/of de distributie van een verkocht product.

Hulpmiddelen voor het berekenen van de CO2-uitstoot

Er zijn verschillende hulpmiddelen op de markt om de CO2-uitstoot te berekenen. Voorbeelden zijn BigMile en CO2-meter.nu.

Netwerk Verduurzaming Logistieke Ketens 

Exclusief voor leden heeft evofenedex het Netwerk Verduurzaming Logistieke Ketens opgericht. Binnen het netwerk richten we ons op het verlagen van de CO2-uitstoot van de vervoersprocessen van jouw bedrijf en van jouw totale logistieke keten. Dit doen we op drie manieren: 

  • Jaarlijks organiseren we vier (fysieke) bijeenkomsten en rondleidingen met experts op inspirerende locaties. 
  • We behandelen concrete duurzaamheidsvraagstukken. Van het elektrificeren van je wagenpark tot het gebruik van subsidies om je CO2-uitstoot volledig in kaart te brengen en te verminderen. 
  • Door praktijkkennis en ervaringen uit te wisselen, helpen de deelnemers elkaar vooruit. Samen leren we van elkaar. 

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer