skipToContentskipToFooter

CO2-reductie

In het Klimaatakkoord is er in Nederland afgesproken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Ook de logistieke sector draagt haar steentje bij.  

Alle bedrijven die goederen (laten) vervoeren moeten in de toekomst verplicht de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten vaststellen en actief werken aan het verminderen van deze emissies. Dit gebeurt door bijvoorbeeld ketenoptimalisatie, modal shift en de invoering van emissievrije zones in verschillende steden. Het uiteindelijke doel is om per 2050 klimaatneutrale logistieke ketens te hebben. 

Verplichte CO2-registratie in de toekomst

Op dit moment ben je als bedrijf nog niet verplicht je CO2-administratie voor de logistiek vast te leggen. Maar de verwachting is dat binnen enkele jaren de overheid gaat eisen dat er een CO2-registratie plaatsvindt voor het transport van goederen van elk bedrijf. Het doel: de CO2-reductie efficiënter te monitoren en te sturen voor de reductiedoelstelling van 2030. 

Let op: CO2-compensatie is geen CO2-reductie

Naast CO2-reductie is er ook de mogelijkheid van CO2-compensatie. Een belangrijk verschil tussen beide opties is dat je met CO2-compensatie niet de eigen CO2-uitstoot reduceert. CO2-compensatie komt praktisch gezien neer op het investeren in groene projecten, zoals bijvoorbeeld herbebossingsprojecten, om hiermee (een deel van) de CO2-uitstoot van het bedrijf te compenseren.

Logistieke voetafdruk

Bedrijven die stappen zetten op het vlak van duurzaamheid zijn al gestart met het inventariseren en reduceren van hun CO2-uitstoot. Maar hoe breng je, als groot of klein bedrijf, je eigen logistieke voetafdruk snel en goed in kaart?  Een handige tool die je hierbij op weg kan helpen is BigMile. Op de website CO2-meter.nu vind je hier ook informatie over.

Heb je vragen over het verduurzamen van je bedrijf, neem dan contact op met onze ledenadviseurs.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer