skipToContentskipToFooter

Voor vrachtauto’s is er een uniform systeem voor milieuzones ingevoerd. Vanaf 1 januari 2022 is Euro VI de toegangseis voor vrachtauto’s. Onderaan deze pagina zie je een overzicht van alle tijdvlakken.

Vrijstellingen en ontheffingen

Er bestaat een landelijke vrijstelling. Deze landelijke vrijstelling geldt onder meer voor bijzondere voertuigen. De volgende bijzondere voertuigen (carrosseriecode) komen in aanmerking:

 • kraanwagen of mobiele kraan (26 of SF)
 • hoogwerker (27)
 • betonmixer / betonpomp (15 of 16)
 • kolkenzuiger (19)
 • brandweerwagen (13)
 • winkelwagen of voor detailhandel/expositiedoeleinden (23)
 • straatveger (19)
 • straatreiniger (19)
 • rioolzuiger (19)
 • gepantserd voertuig (SB)

Eigenaren van deze voertuigen hoeven niet zelf een vrijstelling aan te vragen.

Over het algemeen zijn bijzondere voertuigen herkenbaar aan de inrichtingscode die ze van de RDW krijgen. De code staat vermeld op het kentekenbewijs. Deze voertuigen hebben toegang tot de milieuzone tot het moment dat ze, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating, 13 jaar worden.

Ook de volgende voertuigen kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing: kermis- of circusvoertuig, een bedrijfsauto met zware laadkraan, een verhuisauto of een trekker met 4 of meer assen bezit, als het voertuig jonger is dan 13 jaar gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating. Voldoet het voertuig aan deze voorwaarden en het gaat om een kermis- of circusvoertuig of een trekker met 4 of meer assen, dan krijgt het voertuig een ontheffing van de RVO. Voor een verhuisauto of bedrijfsauto met zware laadkraan moet de eigenaar zelf een ontheffing aanvragen bij de RVO. De ontheffing blijft geldig tot het voertuig 13 jaar is. Ook weer gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating.

Komt een voertuig niet in aanmerking voor een landelijk ontheffing, dan bestaat er ook nog de mogelijkheid om bij de betreffende gemeente een lokale ontheffing aan te vragen. Deze ontheffing moet voor iedere gemeente afzonderlijk worden aangevraagd.

Er zijn drie verschillende soorten ontheffingen :

Dagontheffing

Een voertuig hoeft niet aan speciale milieueisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een dagontheffing. De dagontheffing kan worden aangevraagd bij de desbetreffende gemeente. Informatie hierover is te vinden op de site van de verschillende gemeenten. Voor dagontheffingen geldt dat iedere gemeente maximaal 12 keer per jaar per kenteken ontheffing kan aanvragen.

Langdurige ontheffing

Als er gewacht wordt op de levering van een nieuw schoner voertuig, dan kan bij de desbetreffende gemeente voor het oude voertuig een ontheffing worden aangevraagd tot het moment waarop het nieuwe voertuig geleverd wordt.

Hardheidsclausule

Ben je financieel niet in staat om een voertuig aan te schaffen wat voldoet aan de normen of word je als onderneming onevenredig hard getroffen door aanscherping van de regelgeving, maar moet je toch meer dan 12 keer per jaar in een milieuzone zijn? Dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de hardheidsclausule. Het formulier hiervoor kan bij veel gemeenten worden aangevraagd via de website.

Als je een milieuzone inrijdt en je vrachtauto voldoet niet aan de milieueisen, is niet vrijgesteld of heeft geen ontheffing: dan volgt een boete.

Overzicht tijdvakken euroklasse

Voor vrachtauto’s is er een uniform systeem voor milieuzones ingevoerd, waarbij sinds januari 2013 geldt dat de vrachtauto minimaal aan Euro IV moet voldoen. Vanaf 1 januari 2022 is Euro VI de toegangseis voor vrachtauto’s.

 • Datum eerste toelating

  Emissienorm Euro 0

  < 1 juli 1992

 • Datum eerste toelating

  Emissienorm Euro I

  ≥ 1 juli 1992 < 1 oktober 1995

 • Datum eerste toelating

  Emissienorm Euro II

  ≥ 1 oktober 1995 < 1 oktober 2000

 • Datum eerste toelating

  Euro III

  ≥ 1 oktober 2000 < 1 oktober 2005

 • Datum eerste toelating

  Euro IV

  ≥ 1 oktober 2005 < 1 oktober 2008

 • Datum eerste toelating

  Euro V

  ≥ 1 oktober 2008 < 1 januari 2013

 • Datum eerste toelating

  Euro VI

  ≥ 1 januari 2013

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer