skipToContentskipToFooter

De afgelopen jaren zijn er in Nederland in verschillende steden milieuzones ingevoerd om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Een milieuzone is een gebied (vaak gelegen in de binnenstad) ingesteld door een gemeente, waaruit voertuigen worden geweerd die niet voldoen aan een aldaar geldende Euronorm. De overheid en het bedrijfsleven hebben in 2006 een convenant getekend waarin afspraken voor deze zones zijn vastgelegd. Het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’.

Momenteel kennen de volgende Nederlandse steden een milieuzone voor vrachtverkeer:

  • 's Hertogenbosch, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Rotterdam, Maasvlakte, Delft, Tilburg, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Rijswijk, Leiden, Arnhem, Haarlem.

De volgende steden kennen op dit moment een milieuzone voor personen- en bestelauto’s:

  • Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Utrecht.

Voor vrachtauto’s is een uniform systeem voor milieuzones ingevoerd. De regels voor personen- of bestelauto’s verschilden echter per gemeente. Hier is sinds 1 november 2020 verandering in gekomen. Vanaf die datum heeft iedere gemeente een milieuzone volgens de nieuwe verkeersregels.

Om na te gaan of een bestemming in een milieuzone ligt kan je het beste de website van de betreffende gemeente raadplegen. Iedere gemeente heeft op haar website duidelijke informatie staan wat de grenzen van de zone zijn. Het staat gemeenten vrij om de zone te vergroten. Uiteraard wordt dit aangekondigd, maar het kan betekenen dat bestemmingen die eerst buiten de zone lagen er in komen te liggen na een wijziging.

Overzichtskaart milieuzones

Op de onderstaande kaart is de grootte van de verschillende milieuzones te vinden.

Via de zoekbalk kan je eenvoudig zoeken op stadsnaam. Op het icoontje links bovenin van de zoekbalk is er ook de mogelijkheid om andere kaartlagen te laten zien, zoals venstertijden, laad- en losplaatsen en zero-emissiezones. Bij het te ver uitzoomen zijn de milieuzones niet zichtbaar. De kaart is het beste te gebruiken op de computer. 

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer