Voorwaarden expediteur

Expediteurs die in Nederland werkzaam zijn, zijn verenigd in de Fenex. Deze organisatie heeft algemene voorwaarden opgesteld, de zogeheten Fenex-condities.

De expediteur is een tussenpersoon en voert het opgedragen werk nooit zelf uit. Hij geeft de opdrachten aan bijvoorbeeld een vervoerder of een opslagbedrijf voor uw rekening. Als de vervoerder of het opslagbedrijf een fout maakt, kunt u de expediteur niet aanspreken op die fouten. Vaak zal de expediteur wel weer zijn bemiddelende rol inzetten om schadevergoeding van de ingeschakelde partij te krijgen. Wees alert of de expediteur inderdaad namens u actie onderneemt, want er spelen korte verjaringstermijnen. De expediteur is verplicht om u alle informatie te verstrekken om een schadeclaim in te kunnen dienen.

De vervoerder heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als hij opdracht heeft gegeven de goederen te verzekeren, maar de expediteur laat dit na. Of de expediteur zou de douaneformaliteiten voor zijn rekening nemen, maar doordat hij dit nalaat loopt het transport ernstige vertraging op bij een grensovergang.

Aansprakelijk stellen

De Fenex-condities maken het lastig om een expediteur succesvol aansprakelijk te stellen. Het is niet voldoende om vast te stellen dat er iets fout is gegaan bij de behandeling door de expediteur, maar er moet bewijs zijn dat de schade een gevolg is van schuld of nalatigheid van de expediteur.

De aansprakelijkheid is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 rekeneenheden. Deze rekeneenheden (SDR) hebben een fluctuerende koers. Het maximum komt per januari 2008 neer op 14.200 euro.
In geval van beschadigde of verdwenen lading geldt er een maximum gerelateerd aan het gewicht van de beschadigde of verdwenen lading. Dit maximum is 4 SDR (5,70 euro per januari 2008) met een absoluut maximum van 4000 SDR.

Verjaring

De Fenex-condities noemen een verjaringstermijn van 9 maanden. Het is dus zaak om snel een claim te formuleren en de afhandeling daarvan goed in het oog te houden.

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder