skipToContentskipToFooter

Als je met een logistieke dienstverlener in zee gaat, is het belangrijk de wet- en regelgeving in het oog te houden. Afhankelijk van de dienst die de logistiek dienstverlener verleent, gelden er verschillende wettelijke regelingen en kunnen er verschillende voorwaarden van toepassing worden verklaard.

Zo is het wettelijk geregeld dat de aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot bepaalde vormen van schade én tot een maximumbedrag dat is gerelateerd aan het gewicht van de lading of aan de vrachtprijs. Vaak wordt het vervoer verricht met tussenkomst van een expediteur, deze expediteur verwijst in de regel naar voorwaarden die zijn aansprakelijkheid nog verder beperken. 

Het is belangrijk om te weten dat er in het vervoerrecht korte verjarings- en vervaltermijnen gelden. Wacht dus niet te lang met het nemen van juridische actie tegen een vervoerder als er sprake is van schade. In de praktijk komt het geregeld voor dat een verlader netjes afwacht totdat de vervoerder zijn mondelinge toezegging nakomt om te reageren op een schadeclaim. Dit keurige gedrag leidt vervolgens tot een niet meer te innen vordering.

De algemene voorwaarden regelen verdere afspraken tussen partijen. Zo kunnen algemene voorwaarden afspraken bevatten die de verplichtingen van de opdrachtgever en de logistiek dienstverlener ten opzichte van elkaar regelen, zoals het voorzien in informatie over de lading of het zorgdragen voor een deugdelijke verpakking van de lading, laden en lossen, het vastzetten van lading.

Vragen over vervoerswetgeving?

Onze bedrijfsjuristen helpen je graag verder

Shari