skipToContentskipToFooter

De onderstaande Algemene huisregels kunnen (al of niet als aanvulling op jouw bestaande regels) worden toegepast als deze voor jouw bedrijf relevant zijn. 

De veiligheid van onze medewerkers en onze bezoekers en de zorg voor een schone, gezonde en veilige werk- en leefomgeving hebben een hoge prioriteit bij (NAAM VAN UW BEDRIJF). De nummering heeft niet de functie van een aanduiding van een prioriteit of volgorde.

Zowel voor onze medewerkers als voor onze bezoekers gelden daarom de volgende huisregels.

 1. Bij aankomst melden bij de receptie of uw contactpersoon in ons bedrijf.
 2. Kinderen jonger dan 16 jaar zijn alleen welkom onder strikte begeleiding van een volwassene.
 3. Op het bedrijfsterrein van (NAAM VAN UW BEDRIJF) zijn de Wegenverkeerswet (Wvw) en het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) van kracht.
 4. De maximale snelheid op ons bedrijfsterrein is 30 km/uur! Houdt u zich aan aanvullende verkeersaanwijzingen (mondeling of door bebording).
 5. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (hesjes, helmen en schoenen). In noodzakelijke en/of aangegeven gevallen ook gehoor-, oog- en adembescherming.
 6. Een geldig certificaat is vereist voor het werken met hijs- of takelapparatuur, heftruck of andere voer- of werktuigen.
 7. Houd de werk- en rustruimte schoon en ordelijk! Afval opruimen!
 8. Roken is verboden in werk- en kantoorruimtes, ook in cabines. Alcohol en/of drugs tijdens het werk zijn verboden.
 9. Bij brand of andere noodsituaties: 112 bellen en BHV-er waarschuwen!
 10. Meld onveilige situaties of onveilige handelingen bij de leidinggevende.
 11. Spreek elkaar, ongeacht functie, aan op veiligheid en het schoon en gezond houden van onze werk- en leefomgeving!
 12. Personen die zich niet houden aan de huisregels, kunnen van de locatie worden verwijderd!

Aanwijzingen voor bezoekende binnenvaartschepen

De onderstaande regels kunnen integraal worden overgenomen.

Algemeen

 1. De schipper wordt erop gewezen dat alle voorschriften betreffende de veiligheid, dat wil zeggen behoorlijke gangboorden en andere passages, efficiënte verlichting, inspectie en merken van laadhulpmiddelen enz., dienen te worden nageleefd.
 2. Ieder bemanningslid en iedere passagier en / of bezoeker aan boord van een aanmerend schip moet zich vertrouwd maken met de lokale veiligheids- en veiligheidsvoorschriften en zich hieraan te allen tijde houden.
 3. De schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bemanningsleden en passagiers. Hij ziet toe op de veilige uitvoering en de naleving van de veiligheidsvoorschriften van (NAAM VAN UW BEDRIJF) door zijn bemanningsleden en de passagiers op zijn schip.
 4. Uitsluitend noodzakelijk personenverkeer tussen wal en schip is toegestaan (geen familiebezoek).
 5. De bemanningsleden en passagiers aan dek zijn tijdens het laden of lossen verplicht om een veiligheidshelm en reddingsvest te dragen.
 6. In het geval van een calamiteit aan boord moet de schipper of zijn bemanning direct (naam afdeling of persoon) op de hoogte stellen.
 7. Uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming van (NAAM VAN UW BEDRIJF) kan men een auto op- en afzetten en op het bedrijfsterrein rijden. De aanwijzingen van het dienstdoende personeel op de kade zijn leidend. Gebruik van radio en telefoon op het terrein van (NAAM VAN UW BEDRIJF) is tijdens het rijden streng verboden.


Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer