skipToContentskipToFooter

Hoe om te gaan met afvalstoffen in de binnenvaart?

Het Scheepsafvalstoffenverdrag is in 2009 in werking getreden. De Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland hebben onderlinge afsprakengemaakt over hoe er in de binnenvaart moet worden omgegaan met olie- en vet-houdende afvalstromen, waswater, ladingresten, slops, huishoudelijk afvalwater, huisvuil en klein gevaarlijk afval.

Scheepsafvalstoffenbesluit in Nederland

Voor Nederland is het verdrag uitgewerkt in het Scheepsafvalstoffenbesluit. Het onderdeel ladingresten is vooral van belang voor degene die het schip lost of in wiens opdracht het schip wordt gelost: verladers, tussenpersonen, overslagbedrijven en ontvangers van lading.

Handreiking Scheepsafvalstoffen

De Handreiking Scheepsafvalstoffen is een praktisch naslagwerkje als bijdrage in het streven om goederenvervoer van droge lading per binnenvaartschip ook voor wat betreft afval van de lading een milieuvriendelijke modaliteit te laten zijn.

Je kunt de Handreiking Scheepsafvalstoffen direct hieronder downloaden, evenals de officiële richtlijnen met betrekking tot het gebruik van reinigingsmiddelen.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer