skipToContentskipToFooter

Expediteurs die in Nederland werkzaam zijn, zijn verenigd onder de Fenex. Deze organisatie heeft speciaal voor de branche algemene voorwaarden opgesteld, de zogeheten Fenex-condities.

De expediteur is een tussenpersoon en voert het opgedragen werk nooit zelf uit. Hij geeft de opdrachten aan bijvoorbeeld een vervoerder of een opslagbedrijf voor jouw rekening. Als de vervoerder of het opslagbedrijf een fout maakt, kan je de expediteur niet aanspreken op die fouten. Vaak zal de expediteur wel weer zijn bemiddelende rol inzetten om schadevergoeding van de ingeschakelde partij te krijgen. Wees alert of de expediteur inderdaad namens jouw actie onderneemt, want er spelen korte verjaringstermijnen. De expediteur is verplicht om je alle informatie te verstrekken om een schadeclaim in te kunnen dienen.

Aansprakelijk stellen

De Fenex-condities maken het lastig om een expediteur succesvol aansprakelijk te stellen. Het is niet voldoende om vast te stellen dat er iets fout is gegaan bij de behandeling door de expediteur, maar er moet bewijs zijn dat de schade een gevolg is van schuld of nalatigheid van de expediteur.

De aansprakelijkheid van de expediteur is beperkt tot een maximumbedrag van 10.000 rekeneenheden. Deze rekeneenheden (SDR) hebben een fluctuerende koers. Het maximum komt per januari 2022 neer op 12.300 euro.

In geval van beschadigde of verdwenen lading geldt er een maximum gerelateerd aan het gewicht van de beschadigde of verdwenen lading. Dit maximum is 4 SDR (4,92 euro per januari 2022) met een absoluut maximum van 4000 SDR.

Verjaring

De Fenex-condities noemen een korte verjaringstermijn van 9 maanden. Het is dus zaak om snel een claim te formuleren en de afhandeling daarvan goed in het oog te houden.

Vragen over vervoer?

Mark en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer