skipToContentskipToFooter

In de verkeerswetgeving is het begrip aanhangwagen uitgebreid gedefinieerd, hieronder zetten we ze op een rij:

Artikel 1.1 a1: aanhangwagen

Aanhangwagen: voertuig dat is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld, met inbegrip van een oplegger; als aanhangwagen wordt voorts aangemerkt een dolly met een oplegger.

Artikel 1.1 al: middenasaanhangwagen

Aanhangwagen waarvan de trekinrichting een onbeweeglijk deel vormt, dan wel slechts in- en uitschuifbaar is, en waarbij, bij gelijkmatig verdeelde lading, het trekkende voertuig door de trekinrichting van de aanhangwagen met ten hoogste 10 % van de toegestane maximum massa van de aanhangwagen wordt belast, met een maximum van 1000 kg.

Artikel 1.1 g2: autonome aanhangwagen

Aanhangwagen met minimaal twee assen, waarvan in ieder geval één gestuurd is, en die is uitgerust met een beweegbare trekinrichting die het trekkend voertuig verticaal met minder dan 100 kg belast; als autonome aanhangwagen wordt voorts aangemerkt een gekoppelde dolly met een oplegger.

Artikel 1.1 ar: oplegger

Aanhangwagen die is bestemd om aan een motorrijtuig te worden gekoppeld op zodanige wijze, dat een deel ervan op het motorrijtuig rust en dat een aanzienlijk deel van de massa van de oplegger en van zijn lading door het motorrijtuig wordt gedragen.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex