skipToContentskipToFooter

Je kunt de gebruiksmogelijkheden van een personen-, bestel- of vrachtauto vergroten door daaraan een aanhangwagen of oplegger te koppelen. Bij een personen- of bestelauto zijn die extra mogelijkheden beperkt. Het gebruik van een aanhangwagen of oplegger is aan regels gebonden.

Wat is een aanhangwagen

De Regeling voertuigen rekent naast de middenasaanhangwagen en de gestuurde autonome aanhangwagen ook de oplegger en de combinatie van dolly met oplegger tot de 'aanhangwagen'.

Aantal aanhangwagens

Bij gekentekende voertuigen mag slechts één aanhangwagen of oplegger worden aangekoppeld. Bij ongekentekende voertuigen zijn meer aanhangwagens toegestaan.

Aanhanger achter de personen- of bestelauto

Op deel Ia van het kentekenbewijs staat welk totaal aanhangwagen- of opleggergewicht de auto mag trekken. Het kentekenbewijs van de auto vermeldt niet de toegestane maximummassa. Er mag dus gereden worden met een aanhangwagen of oplegger waarvan de toegestane maximummassa hoger is dan het kentekenbewijs van de trekkende auto aangeeft. Maar die aanhangwagen of oplegger mag niet volledig worden beladen.

Overbelading

Er is sprake van overbelading als de geladen aanhangwagen of oplegger meer weegt dan het kentekenbewijs van het trekkende voertuig toestaat. Overbelading wordt uitgedrukt in percentages en dat betekent dat een geringe overschrijding van de toegestane gewichten kan leiden tot een forse boete.

Rijbewijs en aanhanger

Voor een rijden met een aanhangwagen of oplegger moet de bestuurder in het bezit zijn van een E-rijbewijs. Voor de lichte aanhangwagen achter de personen- of bestelauto is soms het B-rijbewijs voldoende. Er zijn veel misverstanden over het rijbewijs dat nodig is om te mogen rijden met een tandemasaanhangwagen achter een bestelauto.

Met het C-rijbewijs mag ook worden gereden met een aanhangwagen tot 750 kg.

Tachograaf verplicht

Een tachograaf is verplicht bij samenstellen van bestelauto's met aanhangwagen waarvan de toegestane maximummassa meer is dan 3,5 ton. Van deze verplichting bestaan binnen Nederland verschillende vrijstellingen.

Buitenlands rijverbod

Je kunt buiten Nederland te maken krijgen met een rijverbod op bepaalde dagen of periodes als de toegestane maximummassa van een voertuig of een combinatie meer bedraagt dan 7,5 ton. In enkele landen geldt dit rijverbod voor combinaties, ongeacht de toegestane massa daarvan. Meer informatie over deze rijverboden is per land beschikbaar.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex