skipToContentskipToFooter

Een aanhangwagen of oplegger (aanhanger) moet zijn goedgekeurd voor je deze mag gebruiken op de openbare weg.

Aanhangers moeten voldoen aan de wettelijke toelatingseisen. Deze gaan onder andere over de afmetingen en gewichten, opbouw, remmen en verlichting. Een voertuig is goedgekeurd als daarvoor door de RDW (Dienst Wegverkeer) een kenteken is afgegeven. Voor aanhangwagens tot 750 kg wordt geen eigen kenteken afgegeven. Na afgifte van het kenteken moeten aanhangers blijven voldoen aan de wettelijke eisen. Aanhangwagens en opleggers met een toegestane maximummassa van meer dan 3,5 ton worden daarop jaarlijks tijdens de APK-keuring gecontroleerd. De APK-keuring is nog niet verplicht voor lichtere aanhangwagens.

Kentekenregister

Alle kentekens worden geregistreerd in het kentekenregister. De gegevens in dit register worden onder andere gebruikt voor de controle op APK en het uitschrijven van bekeuringen op kenteken. Je kunt het kenteken schorsen als het voertuig niet gebruikt wordt. De verplichting tot het periodiek keuren wordt daarmee opgeschort. Aan de schorsing zijn voorwaarden en kosten verbonden.       

Rijden zonder kenteken

Er zijn aanhangwagens die zonder kenteken op de openbare weg mogen rijden. Een eigen kenteken is onder andere niet nodig voor

  • aanhangwagens tot 750 kg (voeren een witte plaat met het kenteken van de trekkende auto)
  • aanhangwagens achter landbouw- en bosbouwtrekkers
  • aanhangwagens achter motorrijtuigen met beperkte snelheid

Registratiebewijs

Tot 1 september 2002 werd voor aanhangwagens en opleggers geen kentekenbewijs afgegeven, maar een eendelig registratiebewijs. Dit was niet te naam gesteld en kon niet worden overgeschreven op een andere naam. Registratiebewijzen moesten op 1 september 2003 zijn vervangen door kentekenbewijzen.

ZZ-kenteken

Een kenteken met de letters ZZ gevolgd door twee groepen van twee cijfers wordt afgegeven voor aanhangwagens of opleggers die niet (kunnen) voldoen aan alle wettelijke technische eisen, afmetingen of gewichten. Ze worden vooral uitgegeven voor

  • antieke voertuigen die niet meer voldoen aan de wettelijke eisen, en
  • aanhangwagens die (ingeschoven) langer zijn dan 12 meter
  • opleggers waarvan de afstand tussen de koppeling en de achterzijde (ingeschoven) langer is dan 12 meter
  • aanhangwagens of opleggers die breder zijn dan 2,55 meter

Het rijden met een voertuig met ZZ-kenteken is slechts toegestaan met een ontheffing van de wegbeheerder.

Voertuigen met een ZZ-kenteken hoeven niet APK gekeurd te worden.

Welke delen van het kentekenbewijs in het voertuig

Bij controle onderweg moet je aan de controleur altijd de originele delen Ia en Ib van het kentekenbewijs van de aanhangwagen of oplegger kunnen laten zien. Een kopie van deze delen van het kentekenbewijs volstaat officieel niet.

Deel II moet je op het bedrijf bewaren. Het hoeft niet aanwezig te zijn bij het voertuig.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex