skipToContentskipToFooter

Koppelvoorschriften en remmen

Bij het rijden met een aanhangwagen of oplegger (aanhanger) krijg je te maken met verschillende wettelijke voorschriften. Ook kunnen er beperkingen zijn bij het rijden met een combinatie in het buitenland. 

Koppelvoorschriften

De aanhangwagen of oplegger moet met het trekkende voertuig zijn verbonden door een enkele, passende en geschikte koppeling die niet kan lostrillen. Het zijdelings uitwijken van de aanhanger moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De uiterste stand van aanhangers ten opzichte van de trekkende auto's mag niet meer zijn dan 90°. Deze mag niet worden beperkt door delen van de koppeling en hulpkoppeling, reminrichting, elektrische installatie en besturingsdelen.

Een middenasaanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 1,5 ton die niet is voorzien van een losbreekreminrichting, moet voorzien zijn van een hulpkoppeling. De hulpkoppeling moet zo met een vast deel van het trekkende voertuig (of daarvoor bestemd deel van de trekhaak) zijn verbonden dat deze slechts in werking treedt na het losraken van de aanhangwagenkoppeling.

Remmen

De remmen van een aanhangwagen of oplegger moeten in werking treden bij het remmen met de bedrijfsrem van het trekkende voertuig. Een losbreekrem moet zodanig met de trekkende auto zijn verbonden dat de rem in werking treedt na het losraken van de koppeling.

Aanhangwagens met een totale massa van niet meer dan 750 kg achter personen- of bestelauto's hoeven niet voorzien te zijn van een reminrichting als de totale massa niet meer is dan de helft van de massa in rijklare toestand van de trekkende auto.

De massa in rijklare toestand staat vermeld op het kentekenbewijs van de trekkende auto.

Aanhangwagen achter personenauto

Totale massa vermeld op de koppeling

De totale massa van een aanhangwagen achter een personen- of bestelauto mag niet meer bedragen dan de aangegeven massa op het identificatiemerk of goedkeuringsmerk op de koppeling van het trekkende voertuig. De totale massa van de aanhangwagen mag niet meer zijn dan 750 kg (maar niet meer dan het leeggewicht van het trekkende voertuig) als de koppeling dit gegeven niet vermeldt.

Totale massa geremde aanhangwagen

De totale massa van een aanhangwagen met remsysteem achter een personenauto mag niet meer bedragen dan (de laagste van de volgende waarden)

  • in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van de trekkende auto is vermeld
  • de door de fabrikant bepaalde toegestane maximummassa
  • de toegestane maximummassa van het trekkende voertuig,

maar nooit meer dan 3,5 ton.

Totale massa ongeremde aanhangwagen

De totale massa van een aanhangwagen zonder remsysteem achter een personenauto mag niet meer bedragen dan (de laagste van de volgende waarden)

  • in het kentekenregister of op het kentekenbewijs van de trekkende auto is vermeld
  • de door de fabrikant bepaalde toegestane maximummassa
  • de helft van het gewicht van het trekkende voertuig in rijklare toestand,

maar nooit meer dan 750 kg.

Aanhangwagen of oplegger achter bestelauto

Totale massa vermeld op de koppeling

De totale massa van een aanhangwagen achter een personen- of bestelauto mag niet meer bedragen dan de aangegeven massa op het identificatiemerk of goedkeuringsmerk op de koppeling van het trekkende voertuig. De totale massa van de aanhangwagen mag niet meer zijn dan 750 kg (maar niet meer dan het leeggewicht van het trekkende voertuig) als de koppeling dit gegeven niet vermeldt.

Aanhangwagen of oplegger achter vrachtauto

De totale massa van samenstel van vrachtauto en aanhangwagen kan een toegestane maximummassa hebben van meer dan 12 ton. Voor het gebruik van dit samenstel op autosnelwegen moet een extra belasting worden betaald. Deze belasting is ook verschuldigd bij het rijden met een trekker, al dan niet met oplegger. Deze belasting wordt in Nederland niet geheven van bestelauto's die als trekker zijn ingericht, ongeacht de toegestane maximummassa van de bestelauto met oplegger.

Extra spiegels

Bij het rijden met een aanhangwagen of oplegger die breder is dan de trekkende auto moeten extra brede spiegels worden gebruikt. De verkeerswetgeving schrijft voor dat de spiegels ook zicht geven langs de zijkant van de aanhanger.

Te zware belading

De aanhangwagen of oplegger mag worden beladen tot ten hoogste de toegestane maximummassa volgens het kentekenbewijs. De aanhanger mag niet zwaarder zijn beladen dan de totale massa van de aanhanger zoals deze op het kentekenbewijs van het trekkende voertuig is vermeld.

Vooral bij lichtere aanhangers leidt een geringe overbelading in kg tot een forse procentuele overbelading en hoge boete.

Afdekken van de lading

Losse lading, waarvan het risico bestaat dat deze van het voertuig valt, moet worden afgedekt. Afhankelijk van de lading met een net of met een zeil. Dat geldt ook voor de losse lading op een aanhangwagen.

Maximum snelheid

Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid voor een bestel of vrachtauto met aanhanger beperkt tot 80 km/h.

Een maximumsnelheid van 90 km/h geldt voor personen- en bestelauto's waarmee een aanhangwagen tot 3,5 ton toegestane maximummassa wordt voortbewogen op autowegen en autosnelwegen.

Vervoer van personen

Het vervoer van personen in een aanhangwagen is niet toegestaan. Het vervoer van personen op een aanhangwagen is wel toegestaan bij evenementen of optochten als daarvoor een vergunning op basis van een gemeentelijke verordening is afgegeven.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex