skipToContentskipToFooter

Bekijk hieronder een begrippenlijst uit de Arbeidstijdenwet


Bestuurder

iedere persoon die een voertuig bestuurt, zelfs gedurende een korte periode, of die zich in het voertuig bevindt om het als onderdeel van zijn verplichtingen zonodig te kunnen besturen.

Wegvervoer

iedere verplaatsing die geheel of gedeeltelijk over openbare wegen plaatsvindt, in lege of beladen toestand, door een voertuig bestemd voor het vervoer van personen of goederen.

Voertuig

motorrijtuig, trekker, aanhangwagen of oplegger of een combinatie van deze voertuigen.

Motorrijtuig

ieder voertuig gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of goederen, dat zich op eigen kracht over de weg beweegt, niet zijnde een voertuig dat zich permanent langs spoorstaven beweegt.

Trekker

ieder voertuig in het bijzonder gebouwd voor het trekken, duwen of in beweging brengen van aanhangwagens, opleggers, werktuigen of machines, dat zich op eigen kracht over de weg beweegt, niet zijnde een voertuig dat zich permanent langs spoorstaven beweegt.

Aanhangwagen

ieder voertuig bestemd om aan een motorrijtuig of aan een trekker te worden gekoppeld.

Oplegger

een aanhangwagen zonder vooras dat op zodanige wijze aan de trekker of het motorrijtuig wordt gekoppeld dat een belangrijk deel van zijn eigen gewicht en van het gewicht van zijn lading door de trekker of het motorrijtuig wordt gedragen.

Week

de periode tussen maandag 00.00 uur en zondag 24.00 uur.

Rijtijd

de duur van de rijactiviteit zoals geregistreerd door de (digitale)tachograaf of handmatig bijgehouden indien de (digitale) tachograaf of bestuurderskaart niet goed functioneert.

Onderbreking

elke periode waarin de bestuurder niet mag rijden en ook geen andere werkzaamheden mag verrichten en die uitsluitend dient om te rusten.

Rusttijd

iedere ononderbroken periode waarin een bestuurder vrij over zijn tijd kan beschikken.

Normale dagelijkse rusttijd

een periode van rust van tenminste 11 uur. De normale dagelijkse rusttijd kan ook worden opgesplitst in 2 perioden, waarvan de eerste tenminste 3 ononderbroken uren bedraagt en de tweede ten minste 9.

Verkorte dagelijkse rusttijd

een periode van rust van tenminste 9 ononderbroken uren, maar minder dan 11 uur.

Toegestane maximum massa

de hoogst toegestane totaalmassa van een voertuig, inclusief het laadvermogen.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex