skipToContentskipToFooter

De Arbeidstijdenwet is bedoeld om werknemers tijdens het werk te beschermen tegen te lange arbeidstijden, geen of te korte pauzes en te weinig rusttijd. Ook maken de regels het combineren van arbeids- en zorgtaken makkelijker. De Arbeidstijdenwet geeft één norm voor de maximale arbeidstijd per dag en per week en de minimale rusttijd per dag.

Bij het werken in de nacht, op zondag en voor het nemen van pauze is er een standaardnorm en een ruimere overlegnorm. Werkgevers en werknemers kunnen in collectief overleg (cao of in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) afspraken maken over welke norm ze hanteren. Ook kunnen zij afspraken maken over de gemiddelde arbeidstijd per maand.

De Arbeidstijdenwet regelt:

 • hoe lang werknemers per dag mogen werken
 • wanneer en hoe ze moeten pauzeren
 • hoeveel rust er tussen twee werkdagen moet zitten.

Arbeidstijdenbesluit

Het Arbeidstijdenbesluit geldt voor een aantal branches met specifieke omstandigheden en regels. Het besluit houdt onder andere rekening met:

 • jongeren
 • zwangere vrouwen
 • hulpverleningsdiensten
 • ploegendiensten of nachtarbeid in bepaalde sectoren, zoals de brood- en banketbakkerij en distributie en overslagwerk

Arbeidstijdenbesluit vervoer

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer is speciaal gemaakt voor rijdend personeel op een bestelauto of vrachtauto en heeft afwijkende standaard- en overlegnormen. Of jouw bedrijf met het Arbeidstijdenbesluit vervoer te maken heeft, hangt af van het laadvermogen van de bestelauto of vrachtauto (> 500 kg) en of je bedrijf onder één van de algemene (Europese) of speciale (nationale) uitzonderingen valt. Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen en een totaal toegestane massa van niet meer dan 3.500 kg vallen onder de rij en rusttijdenregels van het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen en een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg vallen onder de rij- en rusttijdenregels voor vrachtauto’s.

De rij- en rusttijden van het Arbeidstijdenbesluit vervoer gelden voor alle bestelauto's met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs). Voor bestel- of vrachtauto(combinaties) met niet meer dan 500 kg laadvermogen gelden de normen van de Arbeidstijdenwet. Een aantal beroepsgroepen valt onder de algemene en speciale uitzonderingen op het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Bestelauto(combinaties) met meer dan 500 kg laadvermogen die onder de speciale uitzonderingen vallen, hebben te maken met deels het Arbeidstijdenbesluit vervoer en deels de Arbeidstijdenwet.

Doel van de rij- en rusttijdenregels van het besluit is:

 • het harmoniseren van de concurrentievoorwaarden
 • het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en verkeersveiligheid.

Naast deze rij- en rusttijden zijn ook de arbeidstijdenregels vanuit de Arbeidstijdenrichtlijn (48-urige werkweek) van toepassing.

Zelfstandigen

In principe geldt de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit alleen voor werknemers. Maar om de eigen veiligheid en die van anderen te beschermen, kunnen de regels ook deels of geheel gelden voor zelfstandigen. Zo moeten zelfstandigen die rijden in een bestel- of vrachtauto, vallend onder het Arbeidstijdenbesluit vervoer, zich aan de maximale rijtijden en minimale pauze en rusttijden houden.

Toepassing

De Arbeidstijdenwet en eventuele afwijkingen hiervan zijn van toepassing op:

 • werknemers op kantoor en in fabrieken
 • werknemers die als chauffeur werkzaam zijn op een bestelauto- of vrachtauto(combinatie) met niet meer dan 500 kg laadvermogen (volgens het kentekenbewijs)
 • werknemers die rijden op een bestel- of vrachtauto(combinatie) die valt onder één van de algemene uitzonderingen

Het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor vrachtauto’s is van toepassing op:

 • werknemers en zelfstandigen die rijden op een bestel- en vrachtauto(combinatie) met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs), en met een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg die niet valt onder één van de algemene uitzonderingen
 • werknemers die rijden op een vrachtauto(combinatie) die valt onder één van de speciale uitzonderingen met meer dan 500 kg laadvermogen (volgens kentekenbewijs), en met een totaal toegestane massa van meer dan 3.500 kg.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex