skipToContentskipToFooter

Hoofdregel is dat er op zondag geen arbeid wordt verricht en dus ook niet wordt gereden met een vrachtauto.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • als het tegendeel overeen is gekomen in de arbeidsovereenkomst en noodzakelijk is voor de werkzaamheden (bijvoorbeeld bij productieprocessen die niet onderbroken kunnen worden en maatschappelijke dienstverlenende taken zoals politie, brandweer, horeca en gezondheidszorg)
  • als de bedrijfsomstandigheden het noodzakelijk maken om op zondag toch te werken, bijvoorbeeld bij een plotselinge klus of bij kostbare machines die volcontinu moeten draaien in verband met het rendabel maken van de investering

Overeenstemming

In de laatste situatie moeten werkgevers met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging overeenstemming bereiken over de noodzaak om op zondag te werken. Behalve de instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten individuele werknemers ook instemmen met het werken op zondag. Bij weigering genieten zij ontslagbescherming.

Geloofsovertuiging

Los hiervan hebben werknemers het recht om op grond van geloofsovertuiging werken op zondag te weigeren, ook als de dag van de godsdienstige opvatting op een andere dag dan de zondag valt. Ook dan genieten werknemers ontslagbescherming.

Vrije zondagen

Als er op zondag mag worden gewerkt, dan hebben werknemers recht op minimaal 13 vrije zondagen per 52 weken. Bij collectieve regeling kan op meer of alle zondagen gewerkt worden, maar alleen als de werknemer hier vrijwillig mee instemt.

Chauffeurs moeten zich ook aan bovenstaande regels houden en bovendien rekening houden met eventuele rijverboden in het buitenland.

Vragen over gevaarlijke stoffen

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Gevaarlijke Stoffen evofenedex