skipToContentskipToFooter

Veilig werken

Vanuit Arbowetgeving worden een aantal eisen gesteld aan veilig werken. Specifiek voor vervoer benoemen we hieronder de belangrijkste.

Veilig werken op een intern transportmiddel

Vanuit de Arbowetgeving wordt deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals de heftruck, vereist. Ook stelt deze wetgeving dat een werkgever zijn werknemers een veilige werkplek moet garanderen. Een werknemer die niet goed weet hoe hij met een heftruck moet werken is een gevaar voor zichzelf en anderen op de werkvloer. Een werknemer die met een heftruck werkt, of dit nu incidenteel of fulltime is, moet dus geschoold zijn in het werken met een dergelijk voertuig. Dit betekent ook dat de werknemer zijn kennis en kunde up-to-date moet houden door met regelmaat een herhalingsmodule te volgen. Lees meer over onze heftruckopleidingen op onze website.

DME binnenruimten/buiten

Dieselheftrucks stoten dieselmotorenemissies (DME) uit, die op de lijst van kankerverwekkende stoffen staan. Uitgangspunt van de Inspectie SZW is dat vervanging van kankerverwekkende stoffen door een minder schadelijke stof moet plaatsvinden, waar dat technisch mogelijk is. Financieel-economische overwegingen mogen geen rol spelen bij het nemen van maatregelen om de blootstelling aan deze kankerverwekkende stof te verminderen.

DME kan binnen en buiten voorkomen. Vooralsnog heeft de overheid bepaald dat bedrijven nog geen maatregelen hoeven nemen voor DME in de buitenlucht. Voor DME in binnenruimten moeten bedrijven wel maatregelen nemen. Er is sprake van een binnenruimte als aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:

  • een vierkante of rechthoekige ruimte die ten minste drie aaneengesloten wanden en een dak heeft
  • een vierkante of rechthoekige ruimte met vier wanden maar zonder dak, zoals laadruimen in schepen
  • een ronde of ovale ruimte waar niet meer dan 25 procent van de wanden ontbreekt

Een wand met een opening/deur telt wel als één wand mee.

DME normering

In Nederland geldt per 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde van 0,10 μg EC/m3 (microgram elementaire koolstof per kubieke meter lucht). De grenswaarde geldt voor 4 jaar. In sectoren waar in de arbocatalogus een lagere grenswaarde is afgesproken, blijft de grenswaarde in de arbocatalogus het uitgangspunt: immers deze grenswaarde wordt als stand der techniek binnen de eigen sector gehanteerd.

Blootstelling aan een lagere concentratie dan de grenswaarde wordt beschouwd als een geaccepteerd risico, maar de werkgever is bij blootstelling boven de grenswaarde verplicht om alle maatregelen te nemen die technisch mogelijk zijn ter vermindering van de blootstelling.

Dieselheftruck binnen/vervangingsplicht

Het is niet toegestaan dat dieselheftrucks met een hefvermogen van onder de 8 ton in een binnenruimte rijden. Voor deze heftrucks bestaan op dit moment voldoende elektrische of lpg-aangedreven varianten. Als de Arbeidsinspectie ziet dat je dieselaangedreven heftrucks met een hefvermogen tot 4 ton in gesloten ruimten gebruikt, moet je ze binnen een half jaar vervangen door een elektrische of lpg-aangedreven heftruck. Tot dat moment moet je een roetfilter en katalysator plaatsen om de DME-blootstelling te verlagen.

Voor dieselheftrucks met een hefvermogen tussen de 4 en 8 ton geldt dat, dat op het moment van de inspectie de heftruck 5 jaar of ouder is, deze binnen 6 maanden na inspectie vervangen moet zijn. Heftrucks met een hefvermogen tussen de 4 en 8 ton die op het moment van inspectie jonger zijn dan 5 jaar moeten worden vervangen zodra de vorkheftruck 5 jaar of ouder is, met een minimumtermijn van 6 maanden. Als je een nieuwe heftruck wil aanschaffen met een hefvermogen van 8 ton of minder en je wilt deze heftruck inzetten in een binnensituatie dan mag dit geen diesel aangedreven voertuig zijn.

Lpg

Als je de dieselheftruck vervangt door een lpg-aangedreven model, moet je ook een uitlaatkatalysator plaatsen en zorgen voor adequate ventilatie. Bovendien moet je een blootstellingsbeoordeling van de uitlaatgassen CO en NOX laten maken. Afhankelijk van de uitkomst moet je maatregelen treffen om de concentraties van deze gassen te reduceren. Met een uitlaatgaskatalysator overschrijdt een lpg-aangedreven voertuig de grenswaarden van CO en NOX waarschijnlijk niet.

De Inspectie SZW controleert op basis van de wet- en regelgeving en de invulling daarvan in de arbocatalogi. 


Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex