skipToContentskipToFooter

Het verplaatsen van lading gebeurt vaak met palletwagens en rolcontainers die worden voortgeduwd of getrokken. Dit kan de lage rug overbelasten. Deze rugklachten kunnen ook voorkomen bij chauffeurs die lang stilzitten. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat fysieke belasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

Als werkgever moet je jouw werknemers voorlichten over hoe ze op een veilige manier kunnen duwen en trekken. Je kunt samen met werknemers het risico op klachten beperken. Dit staat allemaal beschreven in een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Lees hierover alles in ons kennisdossier RI&E.

Kwetsbaar beroep - chauffeurs

In principe kan iedereen rugklachten krijgen. Er zijn echter bepaalde beroepen waarbij rugklachten vaker voorkomen. Zoals chauffeurs die lang in dezelfde houding achter het stuur zitten en daarna moeten laden of lossen.

10 regels voor het tillen, laden en lossen:

  • buk en til niet onnodig, gebruik waar mogelijk hulpmiddelen
  • verstandig tillen kost net zo veel tijd als onverstandig tillen, doe het dus met beleid
  • bedenk vooraf hoe en waarheen je de last gaat verplaatsen zodat je rekening kunt houden met eventuele moeilijkheden
  • bepaal vooraf het gewicht van de last, til niet te veel ineens en vraag uw collega’s om hulp bij zware en grote voorwerpen
  • sta altijd recht voor de last; til nooit met gedraaide rug maar verplaats uw voeten als u moet draaien
  • bepaal het zwaartepunt van de last en zoek een goede balans voordat u met het echte tillen begint
  • til met twee handen, houd de last zo dicht mogelijk bij het lichaam, voorkom dat u moet reiken en til niet hoger dan schouderhoogte
  • buig bij het optillen en neerzetten door de knieën, houd de rug zo recht mogelijk, beweeg langzaam en gebruik vooral uw buik- en beenspieren
  • zorg dat de weg vrij is van obstakels als u moet lopen met de last, gebruik stroeve schoenen bij gladde vloeren
  • luister naar uw lichaam en neem signalen serieus; beginnende klachten kunnen snel erger worden, u voelt zelf het best wat uw rug wel en niet kan hebben.

Heb je naar aanleiding van dit onderwerp vragen? Neem dan contact op met onze ledenadviseurs via onderstaand contactformulier of bel ons: 079 34 57 346.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex