skipToContentskipToFooter

Je kunt de motorrijtuigenbelasting betalen voor een tijdvak van drie maanden of voor een jaar.

Bij betaling voor een jaar (vier tijdvakken van drie maanden) krijg je een korting van € 12. Telefonisch kun je de betalingsperiode (maand, drie maanden of jaar) wijzigen. De Belastingdienst is bereikbaar op 0800 0749.

Tijdvak van drie maanden

De motorrijtuigenbelasting werkt met tijdvakken van drie maanden. Het begin van een tijdvak is afhankelijk van de datum van afgifte van deel Ia (voorheen deel I) van het kentekenbewijs. Bij aankoop van een gebruikt voertuig wordt de eerste belasting berekend voor een 'kort tijdvak'.

Voorbeeld

Als het kentekenbewijs is afgegeven op 6 mei, dan beginnen de tijdvakken op 6 mei, 6 augustus, 6 november en 6 februari.

Voorbeeld kort tijdvak

Wordt de auto uit het voorbeeld op 30 juni gekocht, dan loopt het korte tijdvak tot 6 augustus.

Betalen per maand

Voor personen- en bestelauto's (ook kampeerauto's) mag je de belasting per maand via automatische incasso betalen. Voor vrachtauto's bestaat deze mogelijkheid nog niet. Bij automatische incasso machtig je de Belastingdienst om maandelijks rond de 28e een bedrag af te schrijven. Je kunt het machtigingsformulier downloaden van de site van de Belastingdienst.

Teruggaaf van belasting

Je ontvangt een deel van de belasting terug als het kenteken is geschorst of je buiten jouw schuld niet meer over de auto kunt beschikken. Bij schorsing regelt de Belastingdienst de terugbetaling automatisch aan de hand van de melding van de schorsing door de RDW. Als je niet meer kunt beschikken over de auto moet je de belasting terugvragen. Bij diefstal of vermissing van de auto ontvang je de belasting automatisch terug als je aangifte hebt gedaan bij de politie.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex