skipToContentskipToFooter

Voor een rijdend werktuig betaal je het bijzondere tarief van de motorrijtuigenbelasting. 

Je hebt recht op deze gedeeltelijke vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting als:

  • je het werktuig gebruikt op vaste plaatsen.
  • je het werktuig niet meer dan 60 dagen per jaar op de weg gebruikt gedurende vier aaneengesloten tijdvakken. En niet meer dan 15 dagen per tijdvak als het een kortere vrijstellingsperiode is.
  • je het werktuig uitsluitend op de weg gebruikt om naar een andere werkplek te gaan.
  • de auto uiterlijk herkenbaar is als rijdend werktuig; auto's die bestaan uit een chassis met een afzetinstallatie voldoen niet aan de eis dat ze zijn ingericht als rijdend werktuig.

De vrijstelling geldt ook voor een aanhangwagen die gekoppeld is aan het rijdende werktuig en voor een combinatie van trekker met oplegger, als de oplegger voldoet aan de eisen van de vrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor het bijzondere tarief moet middels een formulier een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst.

Rijdende werkplaats

Ook voor een rijdende werkplaats kan van het bijzondere tarief voor de motorrijtuigenbelasting gebruik gemaakt worden als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • het motorrijtuig heeft een laadruimte waarin permanent een werkbank is aangebracht.
  • het noodzakelijke gereedschap om de werkzaamheden uit te voeren, is permanent in het motorrijtuig aanwezig.
  • het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt als werkplaats.
  • het motorrijtuig wordt niet meer dan 60 dagen per jaar op de weg gebruikt gedurende vier aaneengesloten tijdvakken. En niet meer dan 15 dagen per tijdvak als het een kortere vrijstellingsperiode is.
  • het gebruik van de weg vindt uitsluitend plaats om het motorrijtuig naar een andere werkplek te verplaatsen.

 60 dagen per jaar

Van deze vrijstelling kun je gebruik maken als je het rijdend werktuig maximaal 60 dagen per jaar op de weg gebruikt. Maak je meer gebruik van de weg dan moet je de motorrijtuigenbelasting volledig betalen. Gebruik maken is zowel het rijden als het parkeren op de weg.

Een jaar is geen kalenderjaar, maar iedere opvolgende periode van vier belastingtijdvakken. Die periode begint na het eerste tijdvak waarvoor het verlaagde tarief geldt.

Wat is een tijdvak

Een tijdvak is een periode van drie maanden. Het eerste tijdvak begint op de datum van afgifte van het kentekenbewijs, de volgende tijdvakken steeds drie maanden later.

Personenauto

De vrijstelling van motorrijtuigenbelasting geldt in principe ook voor personenauto's. Niet veel personenauto's voldoen aan de eis dat ze uiterlijk herkenbaar zijn als rijdend werktuig.

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex