skipToContentskipToFooter

Je betaalt geen motorrijtuigenbelasting voor een auto waarvan het kenteken is geschorst. Je kunt kiezen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar en de schorsing gaat in op de dag dat deze wordt aangevraagd.

Aan een schorsing zijn kosten verbonden. Er wordt onderscheid gemaakt in kosten voor voertuigen tot 15 jaar en 15 jaar en ouder. Bij een schorsing mag het motorrijtuig niet op de openbare weg staan of rijden. Onder ‘openbare weg’ vallen ook paden, bermen, zijkanten van wegen en openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages. Je hoeft in die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Ook hoeft het motorrijtuig niet verzekerd en APK-goedgekeurd te zijn. Tijdens de schorsing mag je één dag gebruik maken van de weg om de auto APK te laten keuren.

APK-keuring

Tijdens de schorsing mag je op de dag van de APK-keuring met het geschorste motorrijtuig naar de plaats van de keuring rijden en een APK-keuring laten uitvoeren. Je hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Je moet de afspraakbevestiging, met daarop het tijdstip van de keuring, bij je hebben. Ook moet het voertuig WA verzekerd zijn. Je mag alleen rond de afspraaktijd rijden van het adres waar het voertuig is gestald naar het adres waar je de APK-keuring laat doen via de kortste route. 

Is het motorrijtuig geschorst en word je op de dag van de APK-keuring gecontroleerd, dan stuurt de Belastingdienst je een vooraankondiging van een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Als je schriftelijk kunt aantonen dat het motorrijtuig die dag een APK-keuring had volgt geen naheffing. Je kunt dit aantonen met een kopie van het officiële APK-keuringsrapport met daarop het kenteken van het motorrijtuig en de datum van de APK-keuring. Het officiële APK-keuringsrapport kan een goedkeurings- of een afkeuringsrapport zijn.

Schorsing opheffen

Als je zelf de schorsing opheft binnen 1 maand na het begin van de schorsing dan moet je alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de hele schorsingsperiode. Eindigt de schorsing binnen 1 maand omdat het motorrijtuig niet meer op jouw naam staat dan hoef je geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Vervalt de schorsing na de schorsingsperiode van 1, 2 of 3 jaar dan ontvang je automatisch een rekening of incasso voor de motorrijtuigenbelasting.

Schorsing verlengen

Als je het motorrijtuig langer wilt schorsen dan de schorsingsperiode van 1, 2 of 3 jaar dan kan de schorsingsperiode met 1, 2 of 3 jaar verlengd worden. Dit moet gebeuren vóór het einde van de 1e schorsingsperiode.

 

Vragen over vervoer?

Marjolein en haar collega's helpen je graag verder

Marjolein Vervoer evofenedex