skipToContentskipToFooter

De verkeerswetgeving stelt eisen aan het veilig vervoeren van lading. Algemene eisen waaraan altijd moet worden voldaan en speciale eisen die gelden bij het vervoer van lading die uitsteekt.

De verkeerswetgeving noemt als 'lading' de inzittenden (inclusief de chauffeur), dieren, goederen, lastdragers en alle zonder gereedschap los te nemen laad- en losinrichtingen en voertuiguitrustingen. Gestandaardiseerde laadstructuren en afneembare bovenbouwen, zoals (ISO 668:1995-) containers, wissellaadbakken en afzetbakken, zijn wel lading, maar worden voor de maximale afmetingen gerekend tot het voertuig.

Ondeelbare lading

De verkeerswetgeving noemt als 'ondeelbare lading': lading die ten behoeve van het vervoer niet zonder overmatige kosten of risico van schade, in twee of meer ladingen kan worden gesplitst. Ondeelbare lading mag meestal meer uitsteken dan andere lading. Voor lange ondeelbare lading geldt bovendien de eis dat alleen mag uitsteken als ze niet op een andere manier of binnen de afmetingen van het voertuig of de combinatie kan worden geladen.

Eisen aan het vervoer

De verkeerswetgeving geeft de eisen waaraan elk vervoer moet voldoen. Die eisen hebben vooral betrekking op het zicht van de bestuurder, het verbod de bestuurder te hinderen en het verbod op het vervoer van scherpe lading.

Uitsteken van lading

Soms is het nodig dat lading buiten het voertuig uitsteekt. De regels voor wat mag en wat kan zijn verschillend voor deelbare en voor ondeelbare lading. Ook zijn er verschillende regels voor de diverse voertuigcategorieën. Ondeelbare lading kan niet altijd binnen de wettelijke toegestane afmetingen (en gewichten) worden vervoerd. De wegbeheerder kan dan ontheffing verstrekken, maar eist daarvoor dat voertuig en lading op elkaar zijn afgestemd.

Meeneemheftrucks

De meeneemheftruck is geen ondeelbare lading, maar mag toch meer uitsteken dan gebruikelijk.

Kermis- en circusvoertuigen

Voertuigen en combinaties die worden gebruikt door het kermis- of circusbedrijf mogen langer zijn. Toegestaan is:

  • 14 meter voor een bestel- of vrachtauto en voor een aanhangwagen die zwaarder mag zijn dan 750 kg
  • ongeveer 19.10 meter voor een oplegger
  • 24 meter voor een combinatie.

Lading op deze voertuigen mag niet in de lengte uitsteken. Ondeelbare brede lading mag uitsteken als dit voor het vervoer noodzakelijk is. De breedte inclusief ondeelbare lading mag niet meer zijn dan 3 meter.

In onze kennisdossiers hieronder lees je meer over het vervoeren van lading.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer