skipToContentskipToFooter

Regeling voertuigen

De Regeling voertuigen bevat een aantal vrijstellingen: ontheffingen die automatisch van kracht zijn. Je kunt van de vrijstelling gebruikmaken bij vervoer binnen Nederland. Er zijn vrijstellingen voor de uitsteek van een meeneemheftruck, voor het vervoer van voertuigen, voor ondeelbare brede lading en voor ondeelbare lange lading op een samenstel van trekker met oplegger.

Meeneemheftrucks

Meeneemheftrucks worden aan de achterzijde van de vrachtauto of aanhangwagen/oplegger gehangen. Ze zijn geen ondeelbare lading, maar mogen meer uitsteken dan 1 m. Standaard is 1,20 m toegestaan, maar onder voorwaarden mag dat tot 1,50 m zijn. Hoeveel precies is afhankelijk van de het gewicht en de lengte van de heftruck.

Vervoer van voertuigen

Voor het vervoer van voertuigen op een combinatie van bedrijfsauto met aanhangwagen geldt een speciale regeling. De onbeladen combinatie mag niet langer zijn dan 18,75 meter; de combinatie inclusief voertuigen mag 20,75 meter lang zijn. Deze speciale regeling geldt niet voor combinaties van trekker met oplegger en evenmin voor solo bestel- of vrachtauto's.

Ondeelbare brede lading

Je mag brede ondeelbare lading in Nederland zonder ontheffing vervoeren als de breedte niet meer is dan 3 meter. Lading is ondeelbaar als deze niet zonder overmatige kosten of risico van schade in twee of meer delen kan worden gesplitst. Twee machines die naast elkaar worden vervoerd zijn dus geen ondeelbare lading. Extra markering en verlichting zijn verplicht als de lading meer dan 10 cm buiten het voertuig steekt. Een voertuigontheffing is nodig als de lading wordt vervoerd op een aanhangwagen of oplegger die breder is dan de 2,55 meter die de wet toestaat.

Ondeelbare lange lading

Een trekker met opleggercombinatie mag inclusief de ondeelbare lange lading 22,00 meter lang zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het vervoer van de ondeelbare lading. De beladen oplegger mag zijn uitgeschoven. De lange ondeelbare lading op opleggers mag niet meer dan de helft van de afstand tussen het hart van de koppeling en de achterzijde, maar niet meer dan 5,00 meter, achter het hart van de achterste as uitsteken.

Een voertuigontheffing is nodig als de onbeladen combinatie met ingeschoven oplegger langer is dan 16,50 meter.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer