skipToContentskipToFooter

Lading kan tijdens het transport beschadigd raken of schade toebrengen. Verder kan het nodig zijn de autoverzekering aan te passen. De autopolis bevat een of meer uitsluitingen als het gaat om het vervoer van ondeelbare uitstekende lading. 

Schade aan de lading

Autoverzekering

De schade aan de vervoerde goederen is nooit meeverzekerd op een autopolis.

Aansprakelijkheid beroepsvervoerder

De beroepsvervoerder is in principe aansprakelijk voor schade aan de lading tijdens het vervoer. De aansprakelijkheid van de vervoerder is echter beperkt. Bovendien kan de vervoerder een beroep doen op overmacht of op bijzondere risico's.

Transportverzekering

Je kunt voor de lading een goederentransportverzekering afsluiten als u vergoeding voor de schade aan de lading wenst. 

Schade door de lading

De schade die lading tijdens het transport veroorzaakt aan derden (buiten het voertuig) is verzekerd op de autopolis. Schade tijdens het laden en lossen valt niet onder de autoverzekering; deze schade is verzekerd op de AVB-polis van het bedrijf.

Schade aan voertuig vervoerder

De opdrachtgever van de beroepsvervoerder moet de buitengewone schade vergoeden die de lading veroorzaakt aan het voertuig van de vervoerder en aan de lading van anderen in dat voertuig. Normale slijtageschade is geen buitengewone schade.

Gevaarlijke stoffen

De vervoerder is aansprakelijk voor de schade die tijdens het vervoer ontstaat door een gevaarlijke stof.

Uitsluitingen autopolis

Ander gebruik

Elke autopolis bevat een 'gebruiksuitsluiting'. Daarin staat dat de polis geen dekking biedt als de auto wordt gebruikt voor een ander doel dan in de polis of op het aanvraagformulier is aangegeven. Gaat u lading vervoeren waarvoor een ontheffing nodig is, dan moet de autopolis mogelijk worden aangepast. Neem hierover contact op met de verzekeringsmaatschappij of de tussenpersoon. Er zijn verzekeringsmaatschappijen die een premietoeslag eisen bij het vervoer van lading waarvoor een ontheffing nodig is.

Wettelijke verplichtingen

Er zijn polissen die een uitsluiting 'wettelijke verplichtingen' bevatten. Daarin staat dat de polis geen dekking biedt als het voertuig of de bestuurder niet voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. De regelgeving rondom de ontheffingverlening is vrij ingewikkeld en er wordt een groot aantal eisen en voorwaarden gesteld. Daardoor is er een reële kans dat u of uw chauffeur niet aan álle eisen voldoen. Spreek met de verzekeringsmaatschappij af dat op deze clausule geen beroep wordt gedaan als het gaat om vervoer waarvoor een ontheffing nodig is.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer