skipToContentskipToFooter

Lading en verwisselbare uitrustingsstukken die buiten het voertuig uitsteken moeten zijn voorzien van markeringsborden. Bij nacht moeten bovendien markeringslichten branden. 

Er zijn borden voor de uitsteek in de lengte en borden voor de uitsteek in de breedte.

In de lengte uitstekende lading

Het 'lange lading'-markeringsbord is voorgeschreven voor lading of verwisselbare uitrustingsstukken die voor of achter het voertuig uitsteken en markering moeten voeren. Dit bord mag ook gebruikt worden voor lading of verwisselbare uitrustingsstukken die in de breedte uitsteken en markering moeten voeren.

Markeringsbord (lengte en breedte)

Het markeringsbord voor lange lading bestaat uit een vierkant bord van ten minste 42 x 42 cm met daarop afwisselend diagonale rode en witte strepen. De strepen moeten een breedte tussen de 7 en 10 cm, waarbij de rode strepen fluorescerend of retroreflecterend moeten zijn.

Aanbrengen markeringsborden (lengte)

De markeringsborden moeten op de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk zijn aangebracht, loodrecht op de lengteas van het voertuig. De afstand tussen de onderkant van het bord en het wegdek moet minstens 25 cm bedragen; de afstand tussen de bovenkant van het bord en het wegdek hoogstens 1,90 m. Als dit in verband met de constructie niet mogelijk is mag de afstand van de bovenkant van het bord en het wegdek meer bedragen dan 1,90 m, maar niet meer dan 2,30 m.

Markeringsverlichting

Bij nacht moet aan de achterzijde van de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk een rood licht zijn aangebracht. Op de lading die aan de voorzijde uitsteekt moet naar voren wit licht uitstralende verlichting zijn aangebracht. Er is niet bepaald op welke hoogte het licht geplaatst moet worden en of 'het licht' uit meer lampen mag bestaan. De afstand tussen het uiterste punt van de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk en de lichten mag niet meer zijn dan 10 cm. Het witte en rode licht moeten goed zichtbaar zijn voor het tegemoetkomende respectievelijk achteropkomende verkeer.

In de breedte uitstekende lading

Voor het markeren van lading of verwisselbare uitrustingsstukken die in de breedte uitsteken mogen dezelfde borden worden gebruikt die zijn voorgeschreven voor het markeren van lange lading. Ook het gebruik van speciale bredeladingborden is toegestaan.

Markeringsbord (breedte)

De 'breedte'-markeringsborden bestaan uit vierkante borden van 42 x 42 cm of langwerpige borden van 28 x 56 cm of van 14 x 80 cm met daarop afwisselend diagonale rode en witte strepen. De strepen moeten een breedte moeten hebben tussen de 7 en 10 cm, waarbij de rode strepen fluorescerend of retroreflecterend moeten zijn.

Aanbrengen markeringsborden (breedte)

De markeringsborden moeten op de voorzijde en de achterzijde van de lading zijn aangebracht, loodrecht op de lengteas van het voertuig. De borden moeten de grootste breedte van de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk aangeven, maar mogen de breedte niet vergroten.De afstand tussen de onderkant van het bord en het wegdek minstens 25 cm bedragen en de afstand tussen de bovenkant van het bord en het wegdek hoogstens 1,90 m. Als dit in verband met de constructie niet mogelijk is mag de afstand van de bovenkant van het bord en het wegdek meer bedragen dan 1,90 m, maar niet meer dan 2,30 m.

Markeringsverlichting (breedte):

Bij nacht moet extra verlichting worden gevoerd, die duidelijk zichtbaar moet zijn voor het tegemoetkomende respectievelijk het achteropkomende verkeer. Aan de voorzijde van het voertuig, de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk moet het licht wit uitstralen en aan de achterzijde rood. De lichten moeten de grootste breedte van de lading of het verwisselbare uitrustingsstuk weergeven. Daarom mag de afstand tussen het licht en het breedste punt van de lading mag niet meer zijn dan 10 cm.Er is niet bepaald op welke hoogte het licht geplaatst moet worden en of 'het licht' uit meer lampen mag bestaan.

Verwisselbare uitrustingsstukken

Voor het markeren van in de breedte uitstekende verwisselbare uitrustingsstukken gelden dezelfde voorschriften als voor in de breedte uitstekende lading.

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer