skipToContentskipToFooter

Er zijn in Nederland ontheffingen mogelijk voor het vervoer van ondeelbare lading, delen van mobiele kranen, en het rijden met voertuigen die niet voldoen aan de toegestane maxima. 

Voertuigen en combinaties moeten voldoen aan maximale afmetingen en gewichten. Dat geldt ook voor lading die daarmee vervoerd wordt. Soms is het om technische redenen niet mogelijk om aan die eisen te voldoen. In veel gevallen verleent de wegbeheerder dan ontheffing. Ook zijn er in de Regeling voertuigen enkele vrijstellingen opgenomen. Vrijstellingen zijn automatisch van kracht; ontheffingen moeten worden aangevraagd. De wegbeheerder verleent geen ontheffingen voor het vervoer van deelbare lading.

Ontheffingen voor lading

Ontheffingen worden afgegeven als het niet mogelijk is om ondeelbare lading binnen de toegestane afmetingen of massa's over de weg te vervoeren. Daarbij moet aan voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste is dat het voorgestelde vervoer over de weg überhaupt mogelijk is. Bij uitzonderlijke transporten is omrijden eerder regel dan uitzondering. De ontheffingverlener stelt eisen aan de voertuigen waarmee dat vervoer wordt verricht. Voor vervoer met een personen- of bestelauto wordt over het algemeen geen ontheffing verleend. Een ontheffing voor het hele traject is niet altijd mogelijk. Vervoer over water (afwijkende afmetingen) of per spoor (overschrijding van massa's) is dan de oplossing.

Deelbare lading

Voor deelbare lading wordt geen ontheffing afgegeven. Uitsluitend voor het vervoer van ballast en giekdelen van mobiele kranen op een speciale combinatie van trekker met oplegger kun je als exploitant van een mobiele kraan ontheffing krijgen.

Vrijstellingen voor lading

Een ontheffing is niet altijd nodig. De Regeling voertuigen bevat enkele enkele vrijstellingen die automatisch van kracht zijn. Je kunt die vrijstellingen gebruiken als je voldoet aan de voorwaarden. Er zijn vrijstellingen voor de uitsteek van een meeneemheftruck, het vervoer van voertuigen, ondeelbare brede lading en voor ondeelbare lange lading op een trekker-opleggercombinatie.

Ontheffingen voor voertuigen

Ook voor voertuigen en voertuigcombinaties (LZV's) zijn ontheffingen mogelijk. Er zijn ook vrijstellingen.

Wie verleent de ontheffing

Ontheffingen worden verleend door of namens de wegbeheerders: het rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en hoogheemraadschappen. Voor gekentekende voertuigen is er één loket waar je ontheffing kunt aanvragen. De afdeling TET, Toelating Exceptioneel Transport, van de RDW geeft deze ontheffingen af voor rijkswegen én voor alle andere wegen. Ontheffingen voor ongekentekende voertuigen, van de verplichtingen op verkeersborden, en van gedragsregels vraag je rechtstreeks aan bij de wegbeheerder. Soms kan de RDW daarbij bemiddelen.

Verder kan de minister van Verkeer en Waterstaat ontheffing verlenen in het algemene belang. Een ministeriële ontheffing is onder andere afgegeven voor afwijkende afmetingen en massa's bij gladheidsbestrijding.

Waar ontheffingen aanvragen

Formulieren voor het aanvragen van ontheffingen voor gekentekende voertuigen kun je downloaden van de website van de afdeling TET. Op deze site staan ook de voorwaarden van de ontheffingen en de toegestane maxima.

Aanvragen voor andere ontheffingen kunnen worden ingediend bij de wegbeheerder.

De afdeling TET geeft langlopende ontheffingen af binnen vijf werkdagen. Kortlopende ontheffingen in twee dagen. Ontheffingen bij extreme afmetingen of massa's (boven de 100 ton) vergen meestal twee tot drie weken.

De politie heeft de mogelijkheid om spoedontheffingen te verlenen voor transporten, die niet beschikken over een ontheffing. Dat doet zij als de transporten in verband met de verkeersveiligheid niet kunnen blijven staan op de plaats van aanhouding. Aan de afgifte van deze ontheffingen zijn extra kosten verbonden.

Voorwaarden voor de ontheffing

De ontheffing wordt verleend als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moeten voertuigen en lading aan elkaar zijn aangepast. Er wordt geen ontheffing verleend voor transporten die op andere voertuigen mogelijk zijn zonder ontheffing.

Tijdens het vervoer moet je voldoen aan alle voorwaarden van de ontheffing, zoals verplichte begeleiding, tijdsvensters, en extra markering en verlichting. Laat je dat na, dan wordt de ontheffing geacht niet te zijn afgegeven. Je wordt dan beboet op basis van overschrijding van de toegestane afmetingen en massa's.

Begeleiding van transporten

Om de verkeersveiligheid te bevorderen kan de wegbeheerder in de ontheffingsvoorwaarden de begeleiding door een of meer transportbegeleiding voorschrijven. Weggebruikers moeten de aanwijzingen van deze transportbegeleider, die officieel een verkeersregelaar is, opvolgen. De transportbegeleider moet gecertificeerd zijn. De VTL leidt daarvoor op en het CBR examineert. Een overzicht van gecertificeerde transportbegeleiders staat op de website van de VTB, de Vereniging Transport Begeleiders.

De begeleidingsvoertuigen moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de overige weggebruikers. Daarom moeten ze voldoen aan strenge eisen op het gebied van afmetingen en kleur, verlichting en (contour)markering.

Personen- of bestelauto

Voor vervoer met een personen- of bestelauto geeft de wegbeheerder doorgaans geen ontheffing af. Voertuig en lading zijn in de meeste gevallen niet op elkaar afgestemd. De automatische en ministeriële vrijstellingen gelden in principe wel voor de bestelauto.

Autoverzekering

Het kan nodig zijn om de polis van de autoverzekering aan te passen. Niet elke polis verzekert het gebruik van het voertuig voor het vervoer van lading waarvoor een ontheffing nodig is. Verder wordt in het buitenland soms geëist dat het verzekerde bedrag wordt verhoogd. Houd er rekening mee dat lading nooit meeverzekerd is op de autopolis. Je moet een afzonderlijke transportverzekering afsluiten als je dat risico wilt verzekeren. 

Vragen over vervoer?

Ricky en zijn collega's helpen je graag verder

evofenedex vervoer